Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs

Titel
Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - geschiedenis
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Rijksuniversiteit Groningen
Naam projectleider
Dr. A.E. Smale-Jacobse MSc
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-6-2014 t/m 30-11-2015
Programma
Projectnummer
405-14-515

Kunnen leerkrachten door een combinatie van workshops, teamvergaderingen en coaching in de klas hun instructie over begrijpend lezen verbeteren? Ja, dat kan! Het GION onderzocht de effecten van een dergelijke leerkrachttraining. Leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 in vijf basisscholen werden een schooljaar lang getraind. Ze leerden over effectieve aanpakken om leesbegrip in zowel begrijpend lees-lessen als geschiedenislessen te bevorderen. Gedurende het schooljaar
waarin het project liep gingen de leerkrachten die aan het project meededen meer aandacht besteden aan leesstrategieën. Een leesstrategie die zeer bruikbaar blijkt in beide vakken is zelfbevraging. Ook gingen ze op een andere manier instructie geven over het begrijpen van teksten, bijvoorbeeld door meer hardop denkend voor te doen (‘modelen’). Leerlingen in de klassen van leerkrachten die meededen aan het project stelden zich aan het eind van het schooljaar meer
vragen tijdens het lezen. Ook gingen sommige groepen leerlingen in de experimentele klassen sterker vooruit in hun begrijpend-lees prestaties dan leerlingen in klassen van leerkrachten die niet meededen aan het project. Nieuwsgierig geworden naar welke effectieve aanpakken de leerkrachten leerden en hoe ze die in de praktijk brachten? Lees dan verder in onderstaande brochure.

In samenwerking met CBS Regenboog, Bedum; OBS Hagenhofschool, Stadskanaal; OBS de Braskörf, Veendam; OBS Schuilingsoord, Zuidlaren; OBS de Heksenketel, Assen.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.