Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen

Titel
Teachers' use of automatically generated information on learners' performance
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, ICT en onderwijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Fons Vitae Lyceum
Naam projectleider
J.O. Vermeulen MSc
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-6-2014 t/m 30-9-2015
Programma
Projectnummer
405-14-516
Feedback geven op basis van automatisch gegenereerde prestatiegegevens
Projectleider: Jordi Vermeulen (Fons Vitae Lyceum)
Met behulp van online oefenprogramma’s kunnen docenten bijhouden hoe leerlingen op specifieke onderdelen van hun vak presteren. In dit onderzoek is nagegaan hoe docenten deze prestatiegegevens kunnen gebruiken voor terugkoppeling tijdens de les waarin zij aansluiten bij de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen. Hiertoe is de feedback geanalyseerd die docenten Nederlands aan brugklasleerlingen gaven, nadat de leerlingen met een digitaal taalprogramma (Got it Taal) hadden geoefend. Het onderzoek laat zien welke interventies in een volle klas uitvoerbaar zijn, en wat belangrijk is bij de uitvoering van zo’n interventie. Ook is duidelijk geworden aan welke prestatiegegevens docenten behoefte hebben, en dat het niet vanzelfsprekend is dat oefenprogramma’s deze informatie bieden. Prestatiegegevens bleken daarnaast soms niet valide, omdat leerlingen niet serieus oefenden. Het oordeel over de persoonlijke feedback in de les is overwegend positief: de meerderheid van de leerlingen ervaart deze als prettig en nuttig, hetgeen door tests wordt bevestigd. Ook docenten vinden het geven van persoonlijke feedback op basis van automatisch gegenereerde prestatiegegevens waardevol, hoewel arbeidsintensief.
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.