Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst

Projectnummer
405-14-583
Titel
Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-10-2014 t/m 30-9-2015
Onderwijssector
mbo
Thema
Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling, Organisatie en management
Status
Afgerond

De groene docent de boer op; geen vanzelfsprekendheid

Van docenten in het agrarisch onderwijs wordt in toenemende mate verwacht dat zij de boer op gaan om authentieke opdrachten te verzamelen die kunnen bijdragen aan de regionale ontwikkeling. Het blijkt echter dat deze rollen niet vanzelf worden opgepakt. Als een team meerdere jaren werkt met regioleren, worden deze rollen opgepakt, maar als een team net start met de implementatie of het concept regioleren nog in ontwikkeling is binnen een onderwijsinstelling, nemen de docenten deze rollen niet als vanzelfsprekend op zich; ze geven ook niet aan zich op deze rollen te willen ontwikkelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van Wageningen University in samenwerking met Terra en Clusius. De laatste twee zijn Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) die werken aan het implementeren van regioleren. Regioleren is een belangrijke ontwikkeling voor alle AOC’s in Nederland en betekent een heel andere manier van leren; in plaats van de traditionele focus op kennisoverdracht, staat het gezamenlijk werken aan regionale, authentieke vraagstukken met externe partijen centraal waarbij een (sociaal) constructivistische opvatting over leren centraal staat.

Gezamenlijk werken aan oplossingen voor de regio, waarbij het leren van de leerling én de regio centraal staan. Docenten die participeren in regioleren moeten hele andere rollen beheersen dan in meer traditionele vormen van onderwijs. Zij moeten meer buiten de schoolmuren (op)treden en zijn bijvoorbeeld ‘acquisiteur’ (ofwel relatiemanager) of ‘regio-ontwikkelaar’ (ophalen van betekenisvolle opdrachten). Naast deze twee rollen zijn er in totaal negen rollen (o.a. coach, vakexpert, beoordelaar en lerende), maar deze twee rollen zijn wel het meest nieuw en onbekend. En uit het onderzoek blijkt dat docenten niet vanzelfsprekend deze rollen oppakken of zich op deze rollen willen ontwikkelen. Enkel binnen de locaties die al enige jaren werken aan het implementeren van regioleren wordt gerapporteerd dat deze rollen worden vervult door de docenten.

Voor het management van AOC’s die regioleren willen implementeren betekent dit dat deze rollen meer aandacht moeten krijgen bij de implementatie van regioleren. In het eerder genoemde onderzoek is een rubrics ontwikkeld voor alle rollen voor regioleren. Deze rubrics kan al tijdens de implementatie van regioleren worden gebruikt om het voor de docent duidelijk te maken wat er van hem of haar wordt verwacht; concreet op uitvoeringsniveau.

Tevens biedt dit overzicht van de rollen de mogelijkheid om binnen een team de rollen te verdelen. Dit betekent dat een docent niet alle rollen hoeft te vervullen en dat neemt de druk van (weer) een verandering minder zwaar. Het verdelen op teamniveau biedt mogelijkheden om de implementatie van regioleren te versnellen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. R Wesselink
Wageningen University & Research
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.