Kortetermijnevaluatie Passend Onderwijs – kengetallen vervolgmeting

Projectnummer
405-14-753
Titel
Vervolgmeting Kengetallen
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-10-2014 t/m 1-7-2015
Onderwijssector
po, (v)so, vo, mbo
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen
Status
Afgerond

In 2013 verscheen een rapport met kengetallen voor de jaren voorafgaand aan de invoering van passend onderwijs (schooljaren 2010-2011 tot en met 2012-2013). Er is nu een eerste vervolgmeting uitgevoerd.

Het actuele rapport bevat gegevens van het schooljaar 2014-2015. Kengetallen uit het eerste rapport zijn herhaald en aangevuld, maar er worden ook nieuwe cijfers gepresenteerd. Het gaat om onder meer in-, door- en uitstroom van leerlingen met extra ondersteuning in regulier en speciaal onderwijs en gegevens over het MBO.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. P.N.J. Koopman
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.