Formatief toetsen van vaardigheden middels ‘rubrics’ met videovoorbeelden in het Voortgezet Onderwijs

Projectnummer
405-15-550
Titel
Formatief toetsen van vaardigheden middels 'rubrics' met videovoorbeelden in het Voortgezet Onderwijs
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2015 t/m 30-11-2019
Onderwijssector
vo
Thema
Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling, Toetsen en beoordelen
Status
Lopend

Verbeteren videovoorbeelden bij beoordelingsrubrieken de beeldvorming van, feedback op en de beheersing van een complexe vaardigheid bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO)?

Om complexe vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, aan te leren is het voor leerlingen en leraren belangrijk om een concreet en consistent beeld te krijgen van (aspecten van) deze vaardigheid op verschillende niveaus. Als je weet naar welk vaardigheidsniveau je toe werkt (feed up) en waar je zelf staat ten opzichte van dit niveau (middels feedback), dan kan je ook beter bepalen welke leeractiviteiten je moet ondernemen (feed forward) om de doelstelling te bereiken (Hattie & Timperley, 2007). Een beoordelingsrubriek (rubric) beschrijft vaardigheidsniveaus, meestal middels tekst, aan de hand van een set kwaliteitscriteria voor deelvaardigheden. Beoordelingsrubrieken ‘in tekst’ hebben echter maar een beperkt bereik om een concreet beeld te krijgen van het gewenste en zichtbare gedrag bij een vaardigheid.

In dit onderzoek ontwikkelen docenten, onderzoekers en leerlingen gezamenlijk beoordelingsrubrieken met videovoorbeelden (‘viewbrics’) voor een drietal vaardigheden (presenteren, samenwerken en informatievaardigheid) voor de VO-onderbouw. Vervolgens wordt het effect van het gebruik van deze rubrieken met videovoorbeelden getest in VO-scholen die niet hebben meegewerkt aan de ontwikkeling. We verwachten dat videovoorbeelden bij beoordelingsrubrieken in vergelijking met tekstuele rubrieken een verbeterde beeldvorming van de vaardigheid en verbeterde feedbackkwaliteit tijdens het oefenen opleveren, bij zowel leerlingen als leraren. Daardoor verwachten we uiteindelijk een verbeterde beheersing van de vaardigheid. Dit project levert, naast wetenschappelijke kennis, in het Nederlandse VO-onderbouw bij drie vaardigheden (her)bruikbare en gevalideerde beoordelingsrubrieken, videovoorbeelden en een digitaal 360-graden feedback-en beoordelingsinstrument op.

Consortium bestaande uit: Grotius College, Niekée (afd. AGORA), Sint Janscollege, LVO, SOML, dr. E.M. Rusman (OU, Welten-instituut), J. Berkhout (OU, Welten-instituut), dr. R.J. Nadolski (OU, Welten-instituut), dr. M.J. Boon (OU, Welten-instituut), M.J.H. Maassen (OU, Welten-instituut), prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel (OU, Welten-instituut), drs. J.F.G. Eussen (RCE Rhine-Meuse & Stichting Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling) & E. Mulder (RCE Rhine-Meuse & Stichting Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling).

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. E. Rusman PhD
Open Universiteit
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.