Langetermijnevaluatie Passend Onderwijs

Projectnummer
405-15-750
Titel
Evaluatie Passend Onderwijs
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2015 t/m 31-12-2020
Onderwijssector
po, vo, mbo
Thema
Beleid en bestel
Status
Lopend

Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is in mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie passend onderwijs.

In augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. De evaluatie is erop gericht inzicht te bieden in hoe passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk en in hoeverre beleidsverwachtingen wel of niet uitkomen
Dit gebeurt via verschillende onderzoeksmethoden: de onderzoekers maken gebruik van monitoring, longitudinale casestudies, thematische casestudies, effectonderzoek, casuïstiek, praktijkgericht onderzoek en contextanalyse.

Meer informatie

Meer informatie over dit meerjarige NRO-onderzoeksprogramma vindt u op de website van de Evaluatie Passend Onderwijs.

In onderstaand overzicht vindt u de tot nu toe gepubliceerde rapporten, zoveel mogelijk onderverdeeld per Stand van zaken rapportage.

Stand van zaken deel 1. Beginsituatie en vooruitblik, 2016

Stand van zaken deel 2. Eerste ervaringen met de stelselverandering, 2016

Stand van zaken deel 3. Wat betekent passend onderwijs voor leraren en ouders? 2017

Stand van zaken deel 4. Governance in de samenwerkingsverbanden, 2018

Overige rapporten

Gepubliceerde artikelen

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. G. Ledoux
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.