Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs (SALEVO)

Projectnummer
405-15-831
Titel
Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2016 t/m 31-3-2016
Onderwijssector
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Leerproblemen
Status
Afgerond

Hoewel er uit onderzoek veel bekend is over effectief leesonderwijs, blijkt dit in de praktijk nog weinig te worden toegepast. In het voortgezet onderwijs wordt zeker bij inhoudelijke vakken (oftewel zaakvakken), zoals biologie, aardrijkskunde of geschiedenis weinig aandacht besteed aan leesvaardigheid, terwijl transfer van leesstrategieën die zijn aangeleerd bij het vak Nederlands vaak uitblijft. Dit is zorgelijk, aangezien recente onderzoeken aantonen dat er niet zelden een discrepantie bestaat tussen de leesvaardigheid van leerlingen en het niveau van de teksten die zij voor hun zaakvakken moeten lezen. Met als doel de docenten concrete handvatten te bieden om de leesvaardigheid van hun leerlingen te trainen, is een methode ontwikkeld waarin verschillende inzichten over effectief leesonderwijs zijn samengebracht (SALEVO) en waarbij leerlingen samenwerkend lezen in kleine groepjes.

Implementatie effectieve methode

Uit recent onderzoek blijkt dat het werken met deze methode positieve effecten heeft op tekstbegrip, kennis van connectieven en metacognitieve kennis van leesstrategieën. Desondanks bleek de implementatie van de methode in eerste instantie niet altijd vlekkeloos te verlopen. Zo was de overgang van frontaal lesgeven naar een rol als coach voor sommige docenten lastig, net als de begeleiding van de samenwerkingsprocessen of de aandacht voor leesstrategieën. Dit is in het lespakket met aanvullende materialen uitgewerkt.

Lespakket

Onder Publicaties is een link opgenomen naar het lespakket waarmee vo-scholen zelfstandig met de leesvaardigheid van hun leerlingen aan de slag kunnen. Het pakket omvat de volgende downloads:

  • Leerlingmaterialen: Rollenkaarten, werkblad, strategiekaarten, eindopdrachten
  • Docentmaterialen: docentenhandleiding, checklist eigen lessen, nakijkblad, docententraining
Relevante links

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. F. Kuiken
Universiteit van Amsterdam
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.