Talige ondersteuning in de interactieve reken-wiskundeles

Projectnummer
405-15-832
Titel
Nascholingsmodule Talige ondersteuning in de interactieve reken-wiskundeles
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2016 t/m 1-5-2017
Onderwijssector
basisonderwijs, hbo, wo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde
Status
Afgerond

Het project ‘Nascholingsmodule Talige ondersteuning in de interactieve reken-wiskundeles’ is een vervolg op het project ‘Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren’ (kortweg TRaP). Het TRaPproject richtte zich op verbeteren van de interactie in reken-wiskundelessen, door na te gaan hoe leerlingen in de basisschool ondersteund kunnen worden bij het verwerven van rekentaal.

In het TRaP-project is daarvoor gewerkt met netwerken van onderzoekers en expertleraren, zoals rekencoördinatoren en taalcoördinatoren. Rondom deze netwerken is een professionaliseringstraject opgezet. In het TRaP-project was dit professionaliseringstraject een middel om na te gaan hoe interactief, taalondersteunend reken-wiskundeonderwijs binnen de scholen van de expertleraren kon worden gerealiseerd.

In het professionaliseringstraject voor expertleraren stond het principe van scaffolding op twee lagen centraal. Scaffolding is afgeleid van het Engelse woord ‘scaffold’ dat ‘steiger’ betekent. Bij scaffolding gaat het om een tijdelijke ondersteuning. Omdat het TRaP-project zich richtte op leraren en hun leerlingen, ging het om scaffolding bij het scholen van de leraren en het talig ondersteunen van leerlingen in de reken-wiskundeles.

In beide situaties werd adaptieve, tijdelijke hulp geboden door een “more knowledgeable other”: respectievelijk de onderzoekers-opleiders die hulp boden aan de leraren, en de leraren die de leerlingen ondersteunden bij de ontwikkeling van rekentaal. In beide gevallen werd de geboden adaptieve hulp geleidelijk minder naarmate de zelfstandigheid toenam (de “steigers” werden afgebroken). Verder was kenmerkend voor het traject dat is gewerkt met een netwerk van expertleraren, opleiders en onderzoekers. Essentieel voor de inrichting van dit netwerk was de gedeelde verantwoordelijkheid voor de opbrengst van het werken binnen het netwerk.

Via publicaties en presentaties konden scholen kennisnemen van de opbrengsten van het TRaP-project. Om expertleraren daarnaast de mogelijkheid te bieden om zelf het professionaliseringstraject te volgen, is in het vervolgproject de ‘Nascholingsmodule Talige ondersteuning in de interactieve reken-wiskundeles’ uitgewerkt. De module is zo opgezet dat deze kan worden aangeboden door lerarenopleidingen en onderwijsadviesbureaus. De voor lerarenopleiders en onderwijsadviseurs kosteloos beschikbare nascholingsmodule bevat gerichte aanwijzingen voor talige ondersteuning door de leraar en een beschrijving die de lerarenopleider of adviseur helpt het leren van de leraar te ondersteunen.

Dit project is een vervolg op “Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren” (405-14-501).

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. R. Keijzer
Hogeschool iPabo
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.