Effect van verrassing op het leren van kleuters

Projectnummer
405-16-381
Titel
The Element of Surprise: Variability as the trigger of science conceptualization and transfer in kindergartners
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
15-3-2017 t/m 1-9-2019
Onderwijssector
vve, basisonderwijs
Thema
Leren en onderwijzen
Status
Lopend

Kinderen die experimenteren worden soms verrast door de uitkomst van het experiment. In dit project wordt onderzocht wat voor effect deze verrassingen hebben op het leren van kleuters en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wetenschappelijke proefjes leerzaam zijn.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
J.E. van Schaik
Universiteit Leiden
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.