Effecten van het verkorten van spraakklanken bij begrip van vreemde talen

Projectnummer
405-16-382
Titel
The effect of reduced pronunciations on understanding a second language
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-10-2016 t/m 31-3-2019
Onderwijssector
vo
Thema
Leren en onderwijzen
Status
Lopend

Natuurlijkerwijs neigen sprekers ernaar om spraakklanken te verkorten. Deze ‘reducties’ vallen niet op in de moedertaal, maar compliceren het begrip van vreemde talen. Dit project onderzoekt of en hoe het aanbieden van reducties in lesmateriaal het leren van een nieuwe taal kan bevorderen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. K.E. Wanrooij MA
Universiteit Leiden
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.