Voortijdig schoolverlaten voorkomen

Projectnummer
405-16-401
Titel
Voortijdig schoolverlaten voorkomen: een focus op het proces van schoolverlaten en een methodiek om dit proces tijdig bij te sturen.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-2-2017 t/m 31-03-2020
Onderwijssector
vo, mbo
Thema
Leerproblemen, Schooleffectiviteit
Status
Lopend

Voortijdig schoolverlaten is een belangrijk probleem op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Uitvallers hebben moeite met het vinden van een baan en komen vaker in aanraking met justitie. Om dit probleem te beperken, heeft onderzoek en beleid zich gericht op het identificeren van risicogroepen. Deze aanpak heeft het probleem weliswaar gereduceerd, maar niet opgelost: in 2014 waren er nog steeds meer dan 25.000 voortijdige schoolverlaters. Ook heeft deze focus op risicogroepen ons geen inzicht verschaft in de directe aanleidingen van voortijdig schoolverlaten, en hoe we dit proces tijdig kunnen bijsturen.

Het proces van schoolverlaten en een methodiek om dit proces tijdig bij te sturen

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in hoe individuele ervaringen en acties de aanleiding vormen voor schooluitval, en welke concrete acties begeleiders kunnen inzetten om schooluitval te voorkomen. Onze aanpak is tweeledig: (1) de ontwikkeling van een simulatiemodel van voortijdig schoolverlaten, gebaseerd op recente ontwikkelingen in de keuzewetenschap, en (2) het verzamelen van empirische procesgegevens (door middel van een te ontwikkelen webapp) over de ontwikkeling van jongeren op het mbo, en hoe effectief gebleken begeleidingsinitiatieven ingrijpen op dit ontwikkelingsproces om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Concrete aanbevelingen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Naast de wetenschappelijke waarde van het beter begrijpen van het proces van schooluitval, zal ons project concrete aanbevelingen opleveren om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Dit helpt scholen, begeleidingsinitiatieven en lokaal beleid bij het kiezen van aanpakken om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, en helpt centraal beleid om nationale en internationale afspraken rond het terugdringen van voortijdig schoolverlaters beter na te komen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.A.E. van der Gaag
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.