Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs

Projectnummer
405-16-403
Titel
Sleutelmomenten jonge kind: wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs?
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-12-2016 t/m 30-6-2019
Onderwijssector
vve, basisonderwijs
Status
Afgerond
Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Dat is in drie deelstudies door het Kohnstamm Instituut onderzocht. Die geven nieuwe inzichten in wat wel en niet werkzaam is in deze sleutelperiode.

Deelstudie 1: "Gunstig klimaat in integrale kindcentra voor doelgroepkinderen"
Deelstudie 2: "Kwaliteit in de kleutergroepen instrument voor verminderen ongelijkheid"
Deelstudie 3: "Verlenging kleuterperiode verkleint ontwikkelingsachterstand niet"​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. A.M. Veen
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.