Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs

Projectnummer
405-16-403
Titel
Sleutelmomenten jonge kind: wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs?
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-12-2016 t/m 31-1-2019
Onderwijssector
vve, basisonderwijs
Status
Lopend

Dit project bevat drie deelstudies die samen antwoord moeten geven op de vraag: Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Het doel is om nieuwe inzichten te bieden in wat wel en niet werkzaam is in deze sleutelperiode in de ontwikkeling van jonge doelgroepkinderen.

Vergelijking integrale kindcentra met voorschoolse instellingen

In deelstudie 1 wordt met behulp van data en instrumenten uit het pre-COOL project de kwaliteit van het aanbod in integrale kindcentra onderzocht en vergeleken met de kwaliteit in voorschoolse instellingen, zoals onderzocht in pre-COOL.

Vergelijking doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen

In deelstudie 2 onderzoeken we het effect van de kwaliteit van het kleuteronderwijs op doelgroepkinderen, vergeleken met niet-doelgroepkinderen. Een belangrijke vraag hierbij is of, net zoals eerder gevonden is voor de voorschoolse periode, een concentratie van doelgroepleerlingen samenhangt met meer educatieve kwaliteit.

kleuterbouwverlenging en voorkomen van achterstanden

Deelstudie 3 gaat over kleuterbouwverlenging. Om ontwikkelingsverschillen tussen jonge kinderen te hanteren passen veel scholen dit toe. Omdat kleuterbouwverlenging, net als alle andere vormen van zittenblijven, een kostbare maatregel is, is het beleid er op gericht om kleuterbouwverlenging zoveel mogelijk te beperken. Over de voors en tegens van kleuterbouwverlening in het licht van voorkomen van achterstanden, en over eventuele differentiële effecten daarbij, is echter nog weinig bekend. In deelstudie 3 onderzoeken we dit.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. A.M. Veen
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.