Stimuleren van cognitieve functies van adolescenten tijdens de gymles

Projectnummer
405-16-411
Titel
Increasing adolescent’s cognitive functioning through physical education
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
15-4-2017 t/m 14-4-2021
Onderwijssector
vo
Thema
Leerproblemen, Leren en onderwijzen
Status
Lopend

In het project zullen specifieke vormen van bewegen voor scholen geïntroduceerd worden voor adolescenten, die worden geïmplementeerd in sportlessen op drie verschillende onderwijsniveaus (VMBO, HAVO, en Atheneum/Gymnasium). Er wordt gebruik gemaakt van een cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial om de causale effecten te meten. De bewegingsactiviteiten bestaan uit zowel aerobe oefeningen als meer complexe bewegingen en actieve spellen die cognitieve inspanning vereisen. Het eerste doel van het project is om causale effecten van deze activiteiten te onderzoeken op neurocognitief functioneren, verschillende domeinen van academisch functioneren, mentale gezondheid en ook absentie en afstroom naar lagere schoolniveaus. Het tweede doel is om te bezien of er verbanden zijn met het onderwijsniveau van de leerlingen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. E. Hartman
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.