Beweeginterventies om leren in het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren – PHIT2LEARN

Projectnummer
405-16-412
Titel
PHIT2LEARN – PHysical activity InTerventions to enhance LEARNing in vocational education and training
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2017 t/m 1-1-2020
Onderwijssector
mbo
Thema
Leren en onderwijzen
Status
Lopend
Doel van dit project is het effect van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies te onderzoeken op diverse leeruitkomsten bij leerlingen in het MBO. Hierbij gaat het om effecten op cognitief functioneren, algemene effecten op schoolprestaties, maar ook vitaal burgerschap/werknemerschap.
Naast wetenschappelijke output levert dit onderzoek een op-maat-gemaakt advies voor leerlingen en hun docenten in het MBO waarbij rekening gehouden wordt met de interesses en mogelijkheden van MBO-leerlingen en hun curriculum. Bovendien levert PHIT2LEARN educatief materiaal voor studenten, ouders en docenten omtrent beweeg- en zitgedrag.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. R.H.M. de Groot
Open Universiteit
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.