Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Mindmappen in de kleuterklas

Projectnummer
405-16-506
Titel
Mindmappen in de kleuterklas. Het effect van mindmappen tijdens lees- en spreekactiviteiten op de luister- en spreekvaardigheid van jonge kinderen.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-6-2016 t/m 31-1-2018
Onderwijssector
vve, basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Schooleffectiviteit
Status
Afgerond

In dit project leren leerkrachten om bij leesactiviteiten samen met kinderen (4-7 jaar) mindmaps te construeren bij het verhaal, en deze mindmaps daarnaast ook in te zetten als tool bij de verteltafel. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van deze mindmapdidactiek op de luister- en spreekvaardigheid en woordenschat van leerlingen. Met dit onderzoek beogen wij een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar effectieve didactieken voor het taalonderwijs, alsmede de verbetering en vernieuwing van het taalonderwijs en de verdere professionalisering van leerkrachten.

Het effect van begrijpend luisteren en verhaalbegrip tijdens lees- en spreekactiviteiten met kinderen van 4-7 jaar

Uit het onderzoek naar effectieve leesstrategieën voor begrijpend lezen is bekend dat het gebruik van visualisaties, zoals het maken van schema’s of conceptmaps, een positief effect heeft op het lees- en verhaalbegrip van kinderen. In het huidige onderzoeksproject willen wij nagaan of dit effect ook geldt voor begrijpend luisteren en verhaalbegrip bij jonge kinderen. Specifiek beogen wij na te gaan wat het effect is van een nieuwe didactische aanpak: het gebruik van mindmaps als tool bij de ondersteuning van begrijpend luisteren en verhaalbegrip tijdens lees- en spreekactiviteiten met kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. Binnen dit onderzoek wordt in een samenwerking tussen leerkrachten, nascholers en onderzoekers een Professional Development Program (PDP) ontwikkeld. Binnen dit PDP leren leerkrachten om binnen leesactiviteiten samen met kinderen mindmaps te construeren bij het verhaal en deze mindmaps daarnaast ook in te zetten als tool bij de verteltafel. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van deze mindmapdidactiek op de luister- en spreekvaardigheid en woordenschat van leerlingen. Met dit onderzoek beogen wij een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar effectieve didactieken voor het taalonderwijs, alsmede de verbetering en vernieuwing van het taalonderwijs en de verdere professionalisering van leerkrachten.

Samenwerkingsverband

M. van der Veen MSc (VU) met OBS De Kleine Reus, Daltonschool De Rank, Don Boscoschool, CBS de Vaart, De Josefschool, De Sprankel, OBS De Eglantier Tanthof, Openbare Daltonschool ’t Palet, OBS De Walsprong, CBS De Regenboog, OBS Vensterschool, drs. V. Felder (Stichting Comperio), dr. C.J. van Kruistum (VU), H. van Til (Stichting Taalvorming).

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M. van der Veen
Vrije Universiteit Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.