Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Tilburg – POINT

Titel
Aan de slag met passend onderwijs: signaleren en passend begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in de klas
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Stichting Opmaat
Naam projectleider
M. Liebregts
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
1-10-2016 t/m 31-7-2022
Programma
Projectnummer
405-16-627

Deze pilot Werkplaats Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs werkt een Tilburgs consortium samen onder de naam ‘POINT’: Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. POINT heeft als doel een duurzame professionele leergemeenschap vorm te geven rondom passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt gewerkt aan (door)ontwikkeling van kennis, methodieken voor signalering en begeleiding van (hoog)begaafdheid, en leerkrachtstrategieën voor passende begeleiding en motivering. Door een kennisknooppunt te vormen worden de opgedane kennis en ervaringen in Tilburg en omstreken gedeeld. Ook wordt er een digitale werkplaats ingericht.

Samenwerking po, hbo en wo

De deelnemende instellingen in het consortium ‘POINT’ zijn:

  • Stichting OPMAAT (15 po-scholen in de regio Tilburg)
  • Stichting BOOM (6 po-scholen, 1 sbo-school, met 1 plusklas voor meerdere scholen)
  • Fontys Hogeschool Kind en Educatie
  • Universiteit Utrecht
  • Tilburg University
  • CBO Talent Development

De consortiumpartners hebben de afgelopen twee jaar al enkele gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven uitgevoerd op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De komende jaren zullen leerkrachten een prominentere rol innemen als mede-onderzoeker en mede-ontwerper, en zal schoolontwikkeling meer voorop staan.

Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.