Aan de slag met het Groene Kompas

Projectnummer
405-16-831
Titel
Aan de slag met het Groene Kompas
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-7-2016 t/m 28-2-2017
Onderwijssector
vo, mbo
Status
Afgerond

Wat is het Groene Kompas? 

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je kan doen om het sterker te borgen.

Het Groene Kompas is opgebouwd uit vier thema’s die een centrale rol spelen bij het vormgeven van duurzaamheid in de opleiding:

 • Onderwijs
 • Deskundigheid
 • Organisatie
 • Waardering

Elk thema is opgebouwd uit vier onderwerpen. Elk onderwerp wordt beschreven in een aantal criteria, waardoor je eenvoudig kunt bespreken: doen we dit al, of doen we dit niet? En als we het doen, doen we het dan planmatig en systematisch of incidenteel en ad hoc?

Waarom een Groen Kompas?

Steeds meer bedrijven onderschrijven dat duurzaamheid loont. In alle sectoren realiseert men zich dat het anders moet en dat het anders kan. Naast de taak om op te leiden tot bewuste burgers groeit ook om die reden de belangstelling voor duurzaamheid in het beroepsonderwijs. Jongeren met green skills hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Maar… hoe doe je dat, duurzame innovatie een plek geven in je opleiding?!  Het Groene Kompas ondersteunt een team in het gesprek over waar je als opleiding staat, en over waar je naar toe wilt met elkaar.

Voor wie?

Het Groene Kompas is bedoeld voor elk opleidingsteam, op elk (V)MBO niveau. Een docent, vakgroepvoorzitter of teamleider kan initiatief nemen om Het Groene Kompas op de agenda te zetten.

Wat levert het op?

Het Groene Kompas geeft teamleiders, docenten en managers inzicht in waar ze staan als het gaat om duurzaamheid. Het helpt hen bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen opleidingsteams.

Het Groene Kompas helpt (V)MBO-teams om

 • In kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid,
 • Ambities helder te krijgen,
 • Focus aan te brengen en prioriteiten te bepalen,
 • Concrete stappen te formuleren om duurzaamheid verder te integreren,
 • Vooruitgang te monitoren

Het Groene Kompas geeft je

 1. Overzicht en structuur
 2. Bewustwording
 3. Versterkt eigenaarschap
 4. Een gemeenschappelijke beeld
 5. Handvatten voor koersen op duurzaamheid
 6. Concrete afspraken

Dit project is voortgekomen uit het project ‘Meer dan de som der delen: de verankering van duurzaamheid in de gehele schoolorganisatie’ (405-14-584).

Mw. A.H. Remmerswaal MSc was projectleider tot 1 januari 2017. Mw. drs. H.J.D. Swart is sinds 1 januari 2017 de nieuwe projectleider.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. H.J.D. Swart-van Westerhoven
Nordwin College
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.