Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Doorontwikkeling en implementatie opbrengsten ‘Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling’

Titel
Doorontwikkeling en implementatie opbrengsten 'Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling'
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo, mbo
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Aeres Groep
Naam projectleider
Drs. S.J.M. Frijters
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2017 t/m 31-12-2017
Programma
Projectnummer
405-16-834

Leren voor duurzame ontwikkeling

Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO) helpt mensen (opleiding, werk en privé) om actief mee te werken aan een duurzamer toekomst. Binnen activiteiten voor alle leeftijden, gebaseerd op UNESCO-uitgangspunten, leert men niet alleen over maar participeer men ook in duurzame ontwikkeling. In een prakrijkgericht NRO-onderzoek heeft een consortium van onderzoekers en scholen concrete ontwerprichtlijnen op basis van de UNESCO-uitgangspunten vastgesteld en in de praktijk beproefd (Frijters, 2016). Deze ontwerprichtlijnen zijn in diverse samenwerkingsverbanden gebruikt om zowel lesmaterialen te ontwerpen als tools om de implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling te ondersteunen. Ook waren de opbrengsten van het prakrijkgerichte NRO-onderzoek, dat kortweg 'Leren voor duurzame ontwikkeling; Gewoon doen!' is gaan heten, mede de basis van een nieuw NRO onderzoek, waarbij de mogelijkheden voor een integrale benadering van duurzame ontwikkeling voor het onderwijs ('Whole School Approach for sustainabillity') onderzocht is. Met NRO-plus gelden zijn de opbrengsten van 'Leren voor duurzame ontwikkeling; Gewoon doen!' vertaald naar de onderstaande producten. Deze zijn allen gepubliceerd op www.lvdo.nl.

Lesmaterialen met docentinstructies

Ontwerptools

Om na te gaan in hoeverre een (te ontwerpen) leertraject de uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling realiseert zijn er drie interactieve analyse app's gerealiseerd.

Dit project is een vervolg op ‘Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling’ (405-14-585).

Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.