Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Differentiëren in de klas: docenten gaan innoveren en evalueren

Titel
Differentiëren in de klas: docenten gaan innoveren en evalueren
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Maastricht University
Naam projectleider
Dr. D.M.L. Verstegen
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-3-2017 t/m 01-03-2018
Programma
Projectnummer
405-16-835

Leerlingen verschillen van elkaar. Sommige leerlingen worden te weinig uitgedaagd in de les, andere leerlingen vinden het te moeilijk. Groepsopdrachten bieden de mogelijkheid om aan te sluiten op verschillen tussen leerlingen.

In een voorgaand NRO-praktijkgericht onderzoek hebben docenten opdrachten ontwikkeld waarbij leerlingen in gemengde, heterogene groepen samenwerken (convergente differentiatie) en waarbij de betere leerlingen een uitdagendere rol vervulden (divergente differentiatie). In dat eerdere project werden docenten daarbij begeleid door onderzoekers van wie zij trainingen en individuele feedback ontvingen. De onderzoekers hebben toen ook de evaluaties uitgevoerd en vervolgens met de docenten besproken. De deelnemende docenten waren enthousiast en wilden zelfstandig verder. De school ondersteunde dat en heeft innovatiegroepen opgezet.

In dit project ontwikkelden een aantal kerndocenten zich tot peer-experts onder begeleiding van de onderzoeker. Deze kerndocenten hebben hun kennis overgedragen aan nieuwe collega's en zijn begonnen met het begeleiden van hun eigen collega's in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van nieuwe differentiatieplannen. Daarvoor zijn in dit project ontwikkeld:

1.    Feedbackformulier

Een feedbackformulier voor het beoordelen van plannen voor differentiatie door middel van (groeps)opdrachten. Dit evaluatieformulier is zowel te gebruiken voor zelfevaluatie als voor peer feedback. In het formulier worden een aantal vragen gesteld, met daarbij steeds hulpvragen die kunnen helpen bij het formuleren van een antwoord. Zo kan het formulier helpen om plannen te verbeteren en verder uit te werken.

2.    Evaluatieprotocol

Een handleiding voor het opstellen van een evaluatieprotocol voor de evaluatie van nieuw ontwikkelde groepsopdrachten nadat deze geïmplementeerd zijn in de klassenpraktijk.

De bedoeling van deze handleiding is dat docenten aan de hand van een aantal vragen vooraf bedenken welke stakeholders (bijv. docenten, studenten, management) zij willen betrekken in de evaluatie en welke gegevens zij willen verzamelen. Daarmee kunnen de docenten vervolgens zelf, alleen of met collega's, de nieuwe groepsopdrachten evalueren.

Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.