Ontwikkeling van een toolkit voor Wetenschap en Technologie

Projectnummer
405.16830.010
Titel
Ontwikkeling van een toolkit voor Wetenschap en technologie
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-6-2018 t/m 31-5-2019
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - techniek
Status
Lopend
In een netwerk van leerkrachten, nascholers en onderzoekers hebben we in 2016-2017 onderzoek gedaan naar de vraag: ‘Hoe kunnen leerkrachten het historisch denken en redeneren van leerlingen bevorderen op een onderzoekende manier?’ In dit zogenaamde ‘MiBo-netwerk’ deden 10 leerkrachten mee die op vijf verschillende basisscholen werkzaam zijn in de midden- en bovenbouw (groepen 5 t/m 8).

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een Toolkit met materialen die door leerkrachten gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van lesplannen en het uitvoeren van lessen. Deze materialen bleken goed bruikbaar voor leerkrachten om historisch denken en redeneren te bevorderen en worden verspreid onder leerkrachten, nascholers en pabodocenten.

We zijn nu nieuwsgierig naar de mogelijkheden en handvatten die deze Toolkit kan bieden voor andere vakgebieden waarin denken en redeneren een belangrijke rol spelen zoals Wetenschap en Technologie (W&T). Alle scholen moeten in 2020 W&T opgenomen hebben in hun onderwijs. We willen in het MiBo-netwerk dan ook samenwerken aan de ontwikkeling van een toolkit gericht op W&T, waarbij we voortbouwen op de inzichten en toolkit vanuit het vorige project. In de Toolkit hebben wij bijvoorbeeld een overzicht opgenomen van welke typen gesprekken er nodig zijn om bij kinderen historische vragen aan te boren en vragen waarmee leerkrachten het historisch denken en redeneren kunnen stimuleren. We denken dat dit overzicht met enige aanpassing ook ingezet kan worden in W&T.

Deze toolkit W&T zal leerkrachten helpen in het zelf ontwerpen van onderwijs, waarbij onderzoeksactiviteiten centraal staan. Ook deze toolkit willen we verspreiden onder leerkrachten, nascholers en pabodocenten.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M. Dobber
Vrije Universiteit Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.