Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Thuis in School: Ontwikkeling van een Toolkit voor Educatief Partnerschap

Titel
Thuis in School: Ontwikkeling van een Toolkit voor Educatief Partnerschap
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Succesfactoren van onderwijsvernieuwing
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Vrije Universiteit Amsterdam
Naam projectleider
Dr. A.M. Willemen
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
1-10-2019 t/m 30-9-2020
Programma
Projectnummer
405.16830.012
De ontwikkeling van kinderen op school wordt bevorderd door een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten: een educatief partnerschap. Dit geldt met name voor de onderbouw, waarin de samenwerking tussen ouders en leerkrachten voor het eerst vorm krijgt en effecten van ouderbetrokkenheid groot zijn. Maar samenwerken met ouders is nog niet zo eenvoudig, want met een klas van 30 kinderen heb je als leerkracht al snel minimaal 60 ouders om een partnerschap mee aan te gaan. In het onderzoek Thuis in School ontwikkelden ouders en leerkrachten van de onderbouw samen met onderzoekers ideeën om educatief partnerschap op de school vorm te geven. Dit gebeurde in schoolleergemeenschappen: werkgroepen waarin ouders en leerkrachten samen onderzoek deden in de eigen onderwijspraktijk. Het onderzoek Thuis in School liet zien dat op de scholen waar deze schoolleergemeenschappen plaatsvonden, leerkrachten en ouders met meer plezier samenwerkten, en kinderen in hun ontwikkeling werden gestimuleerd.
Dit onderzoek resulteerde in een handleiding voor schoolleergemeenschappen en een gesprekstool voor oudergesprekken. Uit een eerste pilot met nieuwe gebruikers blijkt dat deze tools nog een verbeterslag nodig hebben. De gesprekstool vraagt om een korte instructievideo, de handleiding om een train de trainers module. In dit project gaan we deze producten samen met de toekomstige gebruikers door ontwikkelen tot tools die gebruiksvriendelijk en doeltreffend zijn in te zetten in de onderwijspraktijk.

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.