Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Thuis in School: Ontwikkeling van een Toolkit voor Educatief Partnerschap

Projectnummer
405.16830.012
Titel
Thuis in School: Ontwikkeling van een Toolkit voor Educatief Partnerschap
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-10-2019 t/m 30-9-2020
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Succesfactoren van onderwijsvernieuwing
Status
Lopend
De ontwikkeling van kinderen op school wordt bevorderd door een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten: een educatief partnerschap. Dit geldt met name voor de onderbouw, waarin de samenwerking tussen ouders en leerkrachten voor het eerst vorm krijgt en effecten van ouderbetrokkenheid groot zijn. Maar samenwerken met ouders is nog niet zo eenvoudig, want met een klas van 30 kinderen heb je als leerkracht al snel minimaal 60 ouders om een partnerschap mee aan te gaan. In het onderzoek Thuis in School ontwikkelden ouders en leerkrachten van de onderbouw samen met onderzoekers ideeën om educatief partnerschap op de school vorm te geven. Dit gebeurde in schoolleergemeenschappen: werkgroepen waarin ouders en leerkrachten samen onderzoek deden in de eigen onderwijspraktijk. Het onderzoek Thuis in School liet zien dat op de scholen waar deze schoolleergemeenschappen plaatsvonden, leerkrachten en ouders met meer plezier samenwerkten, en kinderen in hun ontwikkeling werden gestimuleerd.
Dit onderzoek resulteerde in een handleiding voor schoolleergemeenschappen en een gesprekstool voor oudergesprekken. Uit een eerste pilot met nieuwe gebruikers blijkt dat deze tools nog een verbeterslag nodig hebben. De gesprekstool vraagt om een korte instructievideo, de handleiding om een train de trainers module. In dit project gaan we deze producten samen met de toekomstige gebruikers door ontwikkelen tot tools die gebruiksvriendelijk en doeltreffend zijn in te zetten in de onderwijspraktijk.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. A.M. Willemen
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.