Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Effectieve instructie bij Wetenschap en Technologie: implementatie van good practices in de dagelijkse onderwijspraktijk

Projectnummer
405.16830.011
Titel
Effectieve instructie bij Wetenschap en Technologie: implementatie van good practices in de dagelijkse onderwijspraktijk
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2018 t/m 31-12-2019
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - techniek
Status
Afgerond
Het onderzoek ‘Onderzoekend leren over constructies: het effect van een interventie op leerling- en leerkrachtniveau op de redeneervaardigheid van leerlingen’ heeft de belangrijke rol van instructie bij onderwijs in Wetenschap- en Technologie aangetoond. De les met directe instructie over experimenteervaardigheden zorgde ervoor dat de W&T-lessenserie die daarop volgde effectiever was. Ook de korte instructie voor leerkrachten over een taalgerichte aanpak zorgde voor een positief effect. Beide instructies brachten een sterkere toename in zowel kennis, woordenschat als onderzoeks- en redeneervaardigheden van leerlingen teweeg. In de praktijk blijkt echter dat bestaande methodes voor Natuur en Techniek veelal focussen op enkel kennisdoelen, waardoor veel kansen om onderzoeksvaardigheden te stimuleren blijven liggen. Ook blijven vaak kansen om de taalvaardigheid van leerlingen tijdens W&T-lessen te vergroten onbenut. 

Een logische volgende stap is daarom een inhoudelijke vertaalslag van de inzichten uit ons onderzoek naar de W&T-lespraktijk van leerkrachten, zodat zij laagdrempelig de onderzoeksvaardigheden en taalvaardigheid expliciet en frequenter kunnen stimuleren vanuit hun bestaande methodes voor Natuur en Techniek. Inzichten en reeds ontwikkelde materialen uit het onderzoeksproject worden doorontwikkeld tot een domeinoverstijgend stappenplan volgens de SLO-cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren. Bovendien wordt voorbeeldmateriaal uitgewerkt dat aansluit bij de meest gangbare natuur & techniek methodes. Vervolgens wordt dit materiaal in verschillende veldraadplegingen bediscussieerd, waarna aanpassingen gedaan worden om het materiaal te optimaliseren. Tot slot wordt het definitieve lesmateriaal verspreid middels verschillende digitale kanalen.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.A.R. Gijsel
Saxion Hogeschool
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.