Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Effectieve instructie bij Wetenschap en Technologie: implementatie van good practices in de dagelijkse onderwijspraktijk

Titel
Effectieve instructie bij Wetenschap en Technologie: implementatie van good practices in de dagelijkse onderwijspraktijk
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - techniek
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Saxion Hogeschool
Naam projectleider
Dr. M.A.R. Gijsel
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-9-2018 t/m 31-12-2019
Programma
Projectnummer
405.16830.011
Het onderzoek ‘Onderzoekend leren over constructies: het effect van een interventie op leerling- en leerkrachtniveau op de redeneervaardigheid van leerlingen’ heeft de belangrijke rol van instructie bij onderwijs in Wetenschap- en Technologie aangetoond. De les met directe instructie over experimenteervaardigheden zorgde ervoor dat de W&T-lessenserie die daarop volgde effectiever was. Ook de korte instructie voor leerkrachten over een taalgerichte aanpak zorgde voor een positief effect. Beide instructies brachten een sterkere toename in zowel kennis, woordenschat als onderzoeks- en redeneervaardigheden van leerlingen teweeg. In de praktijk blijkt echter dat bestaande methodes voor Natuur en Techniek veelal focussen op enkel kennisdoelen, waardoor veel kansen om onderzoeksvaardigheden te stimuleren blijven liggen. Ook blijven vaak kansen om de taalvaardigheid van leerlingen tijdens W&T-lessen te vergroten onbenut. 

Een logische volgende stap is daarom een inhoudelijke vertaalslag van de inzichten uit ons onderzoek naar de W&T-lespraktijk van leerkrachten, zodat zij laagdrempelig de onderzoeksvaardigheden en taalvaardigheid expliciet en frequenter kunnen stimuleren vanuit hun bestaande methodes voor Natuur en Techniek. Inzichten en reeds ontwikkelde materialen uit het onderzoeksproject worden doorontwikkeld tot een domeinoverstijgend stappenplan volgens de SLO-cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren. Bovendien wordt voorbeeldmateriaal uitgewerkt dat aansluit bij de meest gangbare natuur & techniek methodes. Vervolgens wordt dit materiaal in verschillende veldraadplegingen bediscussieerd, waarna aanpassingen gedaan worden om het materiaal te optimaliseren. Tot slot wordt het definitieve lesmateriaal verspreid middels verschillende digitale kanalen.​
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.