Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Een brein-geïnspireerde en model-gebaseerde methode voor L1- en L2-woordenschatontwikkeling in het primair onderwijs

Projectnummer
405-17-304
Titel
A brain-inspired model-based approach to first and second language vocabulary acquisition in primary education
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 31-8-2021
Onderwijssector
basisonderwijs
Status
Lopend

Het aanleren van L1- en L2-vocabulaire is van groot belang voor lezen en de dagelijkse communicatie. De onderzoekers hebben de serious game MindSort ontwikkeld, waarin geleerd wordt aan de hand van continue kaarten. Gebruikmakend van MindSort, onderzoeken zij de effectiviteit van brein-geïnspireerde leermechanismen, zoals continue kaarten, continue feedback, en taalonafhankelijke activatie.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. H. Bekkering
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.