Het toekomstperspectief van de leerling centraal in het groene MBO

Projectnummer
405-17-580
Titel
Het toekomstperspectief van de leerling centraal
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-3-2017 t/m 30-9-2019
Onderwijssector
mbo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - beroepsonderwijs, Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
Status
Lopend

Het toekomstperspectief van jongeren in het groene mbo heeft een prominente plaats in dit onderzoeksvoorstel. Het voorstel geeft invulling aan wensen van AOC’s om proactief te werken aan toekomstgericht onderwijs met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Om de impact van het praktijkgerichte onderzoek te optimaliseren, is gekozen voor actie-onderzoek en co-makership tussen scholen en onderzoekspartners. De gekozen focus betreft 21e-eeuwse vaardigheden die binnen verschillende groene, toekomstgerichte onderwijspraktijken relevant zijn voor het toekomstperspectief van de studenten wat betreft werk, vervolgonderwijs/leven lang leren en burgerschap. Bij vier AOC’s worden de onderwijskundige en didactische inrichting en de effecten van meerdere concrete onderwijspraktijken (casussen) bestudeerd, die gericht zijn op de ontwikkeling van bepaalde (groene) 21e-eeuwse vaardigheden. Allereerst analyseren en werken de scholen in focusgroepen van belanghebbenden aan hun visie op het gewenste toekomstperspectief en worden per casus 21e-eeuwse vaardigheden geïdentificeerd i.s.m. werkveld en vervolgonderwijs. De ontwikkeling van studenten op deze vaardigheden wordt gemeten en onderwijskundige en didactische principes worden per casus beschreven en geanalyseerd. Ten slotte worden verschillen en overeenkomsten in vaardigheden en hun ontwikkeling over de casussen heen geanalyseerd in relatie tot de onderwijskundige vormgeving om naast specifieke tot generieke uitspraken te komen in de eindrapportage en disseminatie. Het onderzoek levert inzicht in:

  • het effect van bepaalde onderwijskundige en didactische principes op het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden,
  • het begrip toekomstperspectief en de wijze waarop een school daarop anticipeert en
  • voor de groene sector relevante 21e-eeuwse vaardigheden in relatie tot de toekomstperspectieven.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
J. Harbers
AOC Terra Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.