Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio in een RKC

Projectnummer
405-17-581
Titel
Regionale Verankering: Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-3-2017 t/m 28-2-2019
Onderwijssector
mbo
Thema
Maatschappelijke context van het onderwijs, Organisatie en management
Status
Lopend
Het collectief Regionale Verankering van 12 instellingen (9 AOC’s en 3 HAO’s) heeft in 2015 besloten om samen op bestuurlijk niveau ervaringen te delen en met elkaar gemeenschappelijke vraagstukken op te lossen in de transitie van school naar regionaal kenniscentrum (RKC), gebaseerd op drie publieke waarden: initieel onderwijs, leven lang leren en regionale innovatie. Dit samenwerkingsverband gaat onderzoek doen met als een onderzoeksvraag: “Welk repertoire heeft het centraal management nodig om de instelling te leiden in de transitie naar een regionaal kenniscentrum?”. Het gaat om gefundeerde veranderaanpakken, en management- en samenwerkingsmodellen. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat bestuurders en transitiemanagers van het consortium Regionale verankering als opdrachtgever actief betrokken willen worden bij het onderzoek zodat de directbetrokkenen (van de instellingen en de regio), via eigen casuïstiek voordeel hebben van de inzichten die ontstaan en ook juiste instrumenten krijgen waar ze zelf mee verder kunnen.
Om te voldoen aan de actieve betrokkenheid van de docenten en regio actoren is gekozen voor de onderzoeksaanpak: Social Lab. Hierdoor worden de direct betrokken (in- en extern) in het onderzoek ingezet als ervaringsdeskundige. Het social lab kent een aanpak waarbij na vaststelling van veranderthema’s het onderzoek langs een gestructureerde aanpak vorm krijgt, ondersteund vanuit de disciplines transitiekunde en onderwijskunde. De stakeholders en docent-onderzoekers formuleren samen de casuïstiek. De resultaten worden opgewerkt ten behoeve de kennisdeling en publicatie op de website “metderegio.nl”.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
L. Salemans
Hogeschool Inholland Den Haag
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.