Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Projectnummer
405-17-621
Titel
Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 30-9-2020
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

Aan de basis van dit voorstel ligt de wens van mbo-instellingen uit het consortium om op systematische wijze bij docenten competenties te ontwikkelen teneinde vanuit een onderzoekende houding naar onderwijspraktijken te kijken. Instellingen hebben verschillende initiatieven in gang gezet. Gemeenschappelijk kenmerk is de professionalisering van docenten die erop gericht is het geleerde over te dragen op collega’s uit het team zodat in het team vervolgens wordt gewerkt aan continue onderwijsverbetering. Instellingen hebben echter behoefte aan meer zicht op wat het effect van deze initiatieven is en welke activiteiten specifiek bijdragen aan de ontwikkeling van de onderzoekende houding. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  1. Wat zijn kenmerken van in de praktijk lopende initiatieven die tot doel hebben reflectie, onderzoekende houding en kritisch-reflectief werkgedrag van docenten te versterken?
  2. Wat is het effect van deze lopende initiatieven op de docent in termen van reflectie, onderzoekende houding, kritisch-reflectief werkgedrag en op het docententeam als het gaat om duurzame onderwijsverbetering?
  3. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren (mechanismen) hierbij?

In vier deelonderzoeken wordt de context, de interventie, de uitkomsten voor docenten en voor docententeams in kaart gebracht. Dit levert inzichten op in hoe de kenmerken van de interventie samenhangen met de beoogde en gerealiseerd effecten van de interventie. Tevens levert inzicht in ‘wat werkt’ handvatten voor mbo-instellingen de effectiviteit van hun interventies te verbeteren.Om de impact van dit onderzoek voor scholenpartners zo groot mogelijk te maken, bestaat het onderzoeksteam naast professionele onderzoekers ook uit de masteropgeleide docenten uit de deelnemende mbo-instellingen.

In samenwerking met Noorderpoortcollege, Mbo Amsterdam, Nova College, Landstede, Graafschapcollege, ROC van Twente.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. P. Brouwer
Stichting CINOP
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.