Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Methodiek voor het vertalen van de dynamiek van het werkveld in toekomstige curricula

Projectnummer
405-17-623
Titel
Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 31-8-2020
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten. We definiëren responsiviteit als het vermogen van docenten(-teams) om kennis over nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar curriculuminhoud en -inrichting.
Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat ze samenwerken met hun werkveldpartners. Het is de vraag of hiervoor een professionele standaard kan worden ontwikkeld. Professionele standaarden zijn stabiliserende factoren die professionals ondersteunen bij keuzeprocessen in complexe situaties.

Interactieve curriculumontwikkeling vraagt een responsief protocol, een standaard van onderwerpen voor het gesprek tussen school en werkveld. Zo’n protocol ondersteunt docententeams bij het ontwikkelen van adaptieve curricula. De Kompetenz Werkst@tt​ is ontwikkeld voor het vergroten van responsiviteit in het Duitse beroepsonderwijs en zal als inspiratiebron worden benut bij de ontwikkeling van een op het Nederlandse mbo toegesneden protocol.

De ontwikkeling van een responsief protocol wordt opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. Tien opleidingsteams participeren in een iPLG (interorganisatorische professionele leergemeenschap) gericht op de ontwikkeling van zo’n protocol. Er vinden ontwerpgesprekken plaats in de iPLG en in de afzonderlijke teams (samen met hun werkveld). Innovatieve elementen van het protocol worden door teams in hun lokale context uitgeprobeerd. Een groep volgscholen treedt op als kritische gebruikersgroep.

Flankerend onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van de ontwikkelde protocollen en op de kwaliteit van gehanteerde ontwerpargumenten. Het onderzoek resulteert in een handreiking “responsief protocol” en een onderliggende onderzoeksrapportage.

In samenwerking met Graafschapcollege, Helicon Opleidingen, ROC Rijn-IJssel, ROC A12, ROC Nijmegen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.