Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Op weg naar professionele organisaties in het mbo. Een ontwikkelingsgerichte benadering.

Projectnummer
405-17-627
Titel
Op weg naar professionele organisaties in het mbo. Een ontwikkelingsgerichte benadering.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-10-2017 t/m 30-9-2020
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend
Het Kwaliteitsnetwerk mbo is een breed gedragen initiatief van het veld. Het netwerk voert momenteel instellingsaudits (collegiale reviews) uit met de ambitie om bij te dragen aan verbetering van schoolorganisaties en onderwijs(kwaliteit). Helaas, bleek het effect van de gebruikte auditsystematiek onvoldoende op de ‘lerende organisatie’; ‘soft controls’ werden te weinig betrokken. Wanneer auditees onvoldoende relatie ervaren met hun werkpraktijk en professionele ruimte, dan kan een controlerende audit juist een averechts effect hebben, zoals verminderde betrokkenheid van onderwijsteams. Een kwaliteitscultuur lijkt niet zozeer gestimuleerd te worden door procedures en controles, maar eerder door een auditsystematiek die gebaseerd is op dialoog, die spanningsvolle relaties binnen de instelling en onderwijsteams bloot te legt en ertoe bijdraagt dat leiding, onderwijsteams en andere belanghebbenden hun blinde vlekken in beeld krijgen en van daaruit acties ondernemen tot de kwaliteitsverbetering.
In dit project benutten we wetenschappelijke bevindingen, en veelbelovende nieuwe technieken, om samen met het netwerk en aangesloten scholen op systematische wijze het dialoogmodel verder vorm te geven en de mogelijke effecten bij toepassing op de kwaliteit van de cultuur, de organisatie en onderwijs te doorgronden.​

In samenwerking met Kwaliteitsnetwerk mbo, Alfa College, Deltion College, Drenthe College, MBO Utrecht, SOMA, SVO, Lentiz, Nova College.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. J.M. Hermanussen
Stichting CINOP
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.