Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Formatief toetsen voor 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden in het mbo

Projectnummer
405-17-628
Titel
Move21: De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden en vorming in beeld.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 31-8-2020
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

Dit onderzoek is ingegeven vanuit de wens om meer zicht te krijgen op vaardigheidsniveau en ontwikkeling van studenten op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk zijn: 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties, burgerschapsvaardigheden. Voor zowel studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars is het zichtbaar maken van ontwikkeling op deze vaardigheden essentieel. In het onderzoek staan vier bestaande onderwijsactiviteiten bij de praktijkpartners centraal en wordt voortgebouwd op instrumenten die al in deze activiteiten worden ingezet om de ontwikkeling van studenten op de betreffende generieke vaardigheden te bepalen en niveaus vast te stellen. 

Het eerste deel van het onderzoek betreft de vraag naar onderlinge samenhang tussen deze vaardigheden en hoe deze in samenhang kunnen worden gemeten. Hiertoe ontwikkelen de onderzoekers samen met praktijkpartners een breed instrument voor alle vaardigheden, en worden formatieve en normatieve instrumenten op dit gebied doorontwikkeld. 

Deze instrumenten worden in het tweede deelproject gebruikt om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van de generieke, toekomstgerichte vaardigheden kan worden ondersteund. Dit gebeurt op basis van een quasi-experimenteel design met voor- en nametingen. We onderzoeken in welke mate onderwijsactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden, en in hoeverre de formatieve instrumenten (rubrics, portfolio’s) een meerwaarde vormen. 

Het onderzoek resulteert in een integraal eindrapport, een praktische handreiking voor mbo-instellingen voor de inzet van formatieve instrumenten bij het in kaart brengen van ontwikkeling, en gevalideerde, betrouwbare meetinstrumenten om de ontwikkeling van studenten op de generieke vaardigheden te bepalen en niveaus vast te stellen op het snijvlak van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden.

In samenwerking met ROC Friese Poort, Koning Willem I College, ID College, Mentoringprogramma Friesland.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. P.E. Baay
Stichting CINOP
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.