Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Professioneel framen van de teamopgave in het mbo

Projectnummer
405-17-629
Titel
Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de teamopgave.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 31-8-2020
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

De opgaven voor MBO-scholen en -teams groeien, in aantal en complexiteit. Een lerend team is nodig om hieraan tegemoet te komen. In teamleren trilt de opgave echter vaak los. Inhoudelijke gesprekken worden steeds minder gevoerd (Brouwer, Hermanussen, & van Kan, 2015). 

Organisatiegedoe neemt de overhand. Toch is het die opgave die het handvat vormt en waarmee je de professionals in hun hart raakt. Een opgave zet de professie centraal in het teamleren. De vragen die centraal staan, zijn: wat staat ons te doen, wanneer doen we het goed, hoe verantwoorden we ons (in inhoudelijke termen), welke taal spreken we met elkaar? En dit is een vraag naar framen, naar betekenis geven en daarnaar gaan handelen (Rein & Schön, 1993). 

Het samen zoeken en realiseren van goed werk in een opgave pakken wij onder het ‘werken aan een professioneel frame’. Een professioneel frame is het gezamenlijke kader over wat goed werk is (van Oeffelt en Ruijters, 2015). Kennis opdoen over het werken aan professionele frames én praktijkverbetering zijn de doelstellingen van dit onderzoeksproject. De centrale vraag is: Op welke wijze kunnen teams in het mbo leren een professioneel frame te vormen zodat dit leidt tot een grotere effectiviteit van het team en wat zijn daarbij de randvoorwaarden? Het praktijkonderzoek dat we plannen, is een actieonderzoek met een negental teams die met begeleiding in een proces van actie en reflectie hun praktijk gaan verbeteren. Tegelijk doen ook de begeleiders actieonderzoek naar hun begeleiding. Dit alles gemonitord door een onderzoeksteam.

In samenwerking met AOC Groenhorst, Albeda College, ROC Midden Nederland, Freerk.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. T.P.A. van Oeffelt
Aeres Groep
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.