Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Licht op schaduwonderwijs

Projectnummer
405-17-713
Titel
Licht op schaduwonderwijs
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2018 t/m 26-2-2019
Onderwijssector
vo
Status
Afgerond

In Nederland is het gebruik van bijlessen, examentrainingen en huiswerkbegeleiding de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze vormen van privaat bekostigd, aanvullend onderwijs worden ook wel schaduwonderwijs genoemd. Over het toenemend gebruik van schaduwonderwijs leven veel vragen, zowel in wetenschap, beleid als praktijk. Welke leerlingen gebruiken schaduwonderwijs en waarom? In hoeverre hangt het gebruik van schaduwonderwijs samen met de kwaliteit en inrichting van ons onderwijsstelsel? En wat zijn de gevolgen van het gebruik van schaduwonderwijs voor leerlingen en voor het onderwijs zelf?

In dit onderzoeksproject is een overzichtsstudie uitgevoerd naar de stand van de kennis over schaduwonderwijs in Nederland en in internationaal perspectief. In een overzichtsstudie wordt alle beschikbare evidentie over een onderwerp samengenomen en geanalyseerd. Met behulp van zo'n zogeheten meta-analyse wordt inzichtelijk gemaakt wat we al weten over de oorzaken en gevolgen van het gebruik van schaduwonderwijs, en op welke punten we nog weinig of niets weten. Een meta-analyse helpt daarmee niet alleen om de stand van de kennis samen te vatten, maar ook om openliggende vragen te identificeren die om nader onderzoek vragen. De overzichtsstudie beoogt een toegankelijk overzicht te bieden van de beschikbare kennis en inzichten over schaduwonderwijs, en bij te dragen aan een onderzoeksagenda voor vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs in Nederland.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. L. Elffers
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.