Leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeractiviteiten en -uitkomsten

Projectnummer
405-17-715
Titel
Leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeractiviteiten en –uitkomsten
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 20-12-2018
Onderwijssector
mbo
Status
Afgerond

Ondernemerschapsonderwijs groeit gestaag, met toenemende aandacht voor breed ondernemerschap. Naast het starten van een bedrijf gaat dit over ondernemend gedrag en onderliggende ondernemerschapscompetenties. Breed ondernemerschapsonderwijs biedt kansen voor aantrekkelijk, betekenisvol onderwijs op alle onderwijsniveaus voor optimale voorbereiding op een flexibele maatschappij en arbeidsmarkt. Echter, er zijn weinig empirische studies naar de inrichtingskenmerken van (breed) ondernemerschapsonderwijs en de effecten. Recente studies laten duidelijk zien dat de vraag naar het wat, hoe, waarom en wanneer achter ondernemerschapsonderwijs in verschillende lagen van het onderwijs meer aandacht behoeft (Moberg, 2014). Empirisch onderzoek vanuit een onderwijskundig raamwerk is nodig om inzicht te geven in leeruitkomsten en pedagogieën voor effectief ondernemerschapsonderwijs (Jones & Matley, 2011)Vanuit breed ondernemerschap en het raamwerk van ‘constructive alignment’ maakt deze studie inzichtelijk: 1) welke leeruitkomsten relevant zijn voor (breed) ondernemerschapsonderwijs 2) welke leeractiviteiten (pedagogie) deze leeruitkomsten stimuleren en indien mogelijk, 3) welke combinaties van leeruitkomsten en leeractiviteiten doeltreffend zijn in verschillende lagen van het onderwijs en de effecten ervan. Hiermee geeft deze studie overzicht over het wat en het hoe van effectief ondernemerschapsonderwijs en biedt het handvatten om te komen tot leerlijnen. Een analyse van recente theoretische inzichten geeft in stap 1 een overzicht van potentiële leeruitkomsten, bijbehorende leeractiviteiten/onderwijsvormen, zo mogelijk gekoppeld aan onderwijsniveau en (verwachte) effecten. Dit overzicht biedt een analysekader om in stap 2 empirische ondernemerschapsonderwijsstudies, inclusief rijke casusbeschrijvingen, systematisch te analyseren. Kwalitatieve cross-casus analyses leiden tot de identificatie van trends als basis voor ontwerpprincipes waarin een directe koppeling wordt gemaakt tussen leeruitkomsten, pedagogie, onderwijsniveau en gewenste effecten.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J.T.M. Gulikers
Wageningen University & Research
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.