Het versterken van leiderschap van leraren in scholen

Projectnummer
405-17-716
Titel
Het versterken van leiderschap van leraren in scholen: concepten, effecten en condities
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2017 t/m 30-6-2018
Onderwijssector
po, vo, mbo
Status
Lopend

Teacher leadership (TL) – of ‘leiderschap van leraren’ – heeft het afgelopen decennium de belangstelling gewekt van het onderwijsveld, zowel onder onderwijsprofessionals, beleidsmakers als onderzoekers. De verwachting is dat wanneer leraren leiderschap kunnen nemen, dit een positief effect heeft op hun werkmotivatie, professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering. Het centrale vraagstuk in deze overzichtsstudie is: hoe kunnen we TL mogelijk maken en ondersteunen? Hiertoe adresseren we eerst twee andere vragen. Ten eerste: waarom is er groeiend aandacht voor TL en waar is het een antwoord op? En welke risico’s of valkuilen brengt het met zich mee? Ten tweede gaan we in op wat wordt verstaan onder TL. Bij de beantwoording van deze vraag leggen we verbindingen met vergelijkbare ‘collectieve leiderschapsmodellen’, zoals participatief, gedeeld en gespreid leiderschap. Aangezien een eenduidige definitie van TL ontbreekt, werken we op basis van de literatuur toe naar een eigen begripsdefinitie. Hierbij maken we onderscheid tussen een basale opvatting van TL (vooral het delen van verantwoordelijkheden) en een meer holistische kijk (waarbij leraren en schoolleiding wisselen tussen leiders- en volgersrollen). Ten derde vragen we ons af welke mogelijke effecten TL heeft. Vervolgens gaan we in op de hoofdvraag naar condities voor TL. Daar maken we onderscheid tussen condities voor de verschillende uitwerkingen van het concept. Bij condities gaan we onder andere in op de rol van het formele leiderschap in de school, mentale modellen over leiderschap, noodzakelijke individuele bekwaamheden van leraren en de mate van samenwerking in de school.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M. Snoek
Hogeschool van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.