Technologie voor regulatie van leren: vormgeving, mechanismen en uitkomsten

Projectnummer
405-17-718
Titel
Technologie voor regulatie van leren: vormgeving, mechanismen en uitkomsten
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2018 t/m 31-12-2018
Onderwijssector
po, vo
Status
Lopend

Met deze overzichtsstudie worden verschillende toepassingsvormen van ict ten behoeve van het reguleren van het leren van leerlingen in kaart gebracht en hun invloed op leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren bij leerlingen vergeleken. Eerder onderzoek heeft laten zien dat ict ingezet kan worden voor ondersteuning bij zelfregulatie van het leerproces van leerlingen en ondersteuning van regulatie door leraren. Er ontbreekt echter een overzicht van werkzame ingrediënten voor het effectief en efficiënt inzetten van ict-toepassingen die de regulatie van het leerproces van leerlingen ondersteunen. In deze overzichtsstudie wordt de regulatie van het leren van de leerlingen onderzocht vanuit een leraar-leerling-ict perspectief, waarbij

  1. de leraar de regulatie aanstuurt en ict de leraar hierin ondersteunt of
  2. de leerling het eigen leerproces reguleert en ict de leerling ondersteunt bij zelfregulatie, dan wel
  3. de regulatie in gezamenlijkheid gebeurt en ict ondersteunend is voor beide actoren (leraar en leerling), dan wel
  4. het leerproces van de leerling gereguleerd wordt door ict.

De vraag hierbij is wat het effect is van de door ict ondersteunde regulatieprocessen op leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren van leerlingen. Een literatuurstudie naar wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (periode 2007-2017) in combinatie met recente vakpublicaties en beleidsdocumenten zal leiden tot een literatuursynthese naar effectief inzetten van ict voor leraren ter bevordering van regulatie van leren. Voor praktijkprofessionals zal de overzichtsstudie inzichtelijk maken hoe onderwijssituaties met ict effectief en efficiënt ingericht kunnen worden.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. N. Saab
Universiteit Leiden
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.