Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Didactief Special "10 jaar Groen Lyceum"

Titel
Didactief Special "10 jaar Groen Lyceum"
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo, mbo
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
AOC Terra Groningen
Naam projectleider
J. Harbers
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
25-4-2017 t/m 31-5-2017
Programma
Projectnummer
405-17-832

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen de groene sector. Het onderwijsconcept richt zich op leerlingen die graag willen doorstromen naar het hbo, leerlingen met goede leercapaciteiten die in het algemeen vormend onderwijs niet de omgeving vinden die inspeelt op hun belangstelling. HGL biedt in een geïntegreerde leerlijn vmbo-mbo een praktijkgerichte en beroepsgeoriënteerde voorbereiding op een vervolgopleiding in het hbo. Het eerste Groene Lyceum startte in 2007 en wordt inmiddels op 12 vestigingen binnen 5 AOC's en een Samenwerkingsverband aangeboden.

Bij de start kende de leerlijn verschillende varianten. Toen, door veranderende wet- en regelgeving, gekozen werd voor het onderbrengen van HGL in het Experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo hebben de instellingen een onderling afgestemde vraag ingediend. Daarnaast werd samengewerkt in een toegekend NRO onderzoeksproject Eén Groen Lyceum.

Het NRO-onderzoeksproject Eén Groen Lyceum heeft geleid tot een generiek onderwijsvormgevingsconcept voor de doorlopende leerlijn binnen Het Groene Lyceum. Bij de ontwikkeling van dit concept is gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek. Het ontwikkelde onderwijsconcept is beschreven in generieke kenmerken van de leerroute, een beschrijving van de doelgroep en het toelatingsbeleid.

De opbrengensten van het project zijn in de vorm van presentaties, papers en publicaties in vakbladen en (internationale) wetenschappelijke tijdschriften naar buiten gebracht.

Met genoemde publicaties zijn de gevolgen voor de concrete onderwijspraktijk binnen het Groene Lyceum nog niet in beeld. Wat betekent het gezamelijke vormgevingsconcept voor het onderwijs dat leerlingen op het Groene Lyceum genieten? En wat vereist dit van docenten die les geven aan het Groene Lyceum? Bij de gezamenlijke AOC's met een Groen Lyceum bestond de behoefte het antwoord op deze vragen in samenhang met de opbrengst van het onderzoeksproject naar buiten te brengen in de vorm van een voor een breed publiek toegankelijke publicatie. Daarbij gaat het om medewerkers binnen de eigen instelling, hbo instellingen, scholen (vo/vmbo) en onderwijsinstellingen (AOC's en ROC's/mbo), leerkrachten in het primaire onderwijs, ouders van leerlingen in groep 8, overheidsinstanties en onderzoeksinstellingen.

Het in beeld brengen van de onderwijspraktijk en samenhang met de opbrengsten van het onderzoeksproject is gerealiseerd in de vorm van een 'Special' bij Didactief.

Didactief Special '10 jaar Groene Lyceum', jaargang 47, nr. 1, januari/februari 2017 vindt u onder 'Publicaties'.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.