Training 'evalueren om te leren' voor basisschoolleraren

Projectnummer
405-17-834
Titel
Training 'Evalueren om te leren voor basisschoolleraren'
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
13-5-2017 t/m 1-5-2018
Onderwijssector
basisonderwijs, hbo
Thema
Leren en onderwijzen, Opleiden en professionalisering van leraren, Toetsen en beoordelen
Status
Afgerond
Het project ‘Training evalueren om te leren voor basisschoolleraren’ heeft als doel basisschoolleraren (groep 1 tot en met 8) te professionaliseren in het voeren van gesprekken met leerlingen over leertaken. In deze gesprekken gaat het niet alleen om de cognitieve aspecten van de taak (zoals het stellen van doelen en de wijze waarop leerlingen de taak aanpakken), maar met name ook om het bespreken van de motivationele opvattingen van de leerlingen. Hoe leerlingen leren en of ze daarbij succesvol zijn, wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door de motivationele opvattingen die zij van zichzelf hebben. Denk daarbij aan succesverwachtingen (hoe succesvol denk ik dat ik zal zijn bij het maken van deze taak), self-efficacy (hoe goed ben ik in dit soort taken), task value (hoe belangrijk vind ik deze taak?), motivatiestrategieën (wat kan ik doen als ik merk dat ik mijn motivatie of aandacht voor deze taak verlies) en causale attributies (hoe kan ik mijn leerresultaat verklaren). Door het voeren van leergesprekken bevorderen leraren dat hun leerlingen zich adequaat voorbereiden op het maken van leertaken, dat zij de uitvoering van de taak zelf monitoren en –indien nodig- bijstellen en dat zij het leerproces en het leerresultaat evalueren wanneer de taak klaar is. Deze aanpak wordt daarom aangeduid met de term ‘evalueren om te leren’. In bedoelde gesprekken ondersteunen leraren hun leerlingen onder andere bij het ontwikkelen van realistische succesverwachtingen, het aanleren van toepasbare motivatiestrategieën en het op constructieve wijze attribueren van hun eigen leerresultaat.

In dit project is samengewerkt met een groep van 8 leraaronderzoekers, die werkzaam zijn op de hierboven genoemde basisscholen. Deze leraaronderzoekers hebben meegedacht bij het ontwikkelen van de training.  Ook hebben zij deze training in hun eigen school verzorgd. Dat hield onder andere in dat zij samen met hun collega’s lessen hebben ontworpen waarin leergesprekken werden geïntegreerd. De leraren werden uitgedaagd zichzelf met betrekking tot die leergesprekken eigen leerdoelen te stellen. Van de lessen hebben zij video-opnamen gemaakt. Deze zijn na afloop in intervisieverband met de collega’s geëvalueerd. Daarna stelden leraren zichzelf nieuwe leerdoelen.

Uit onderzoek blijkt dat het voeren van dergelijke leergesprekken een positieve invloed heeft  op de zelfregulering, de motivatie en de leerprestaties van leerlingen. Verder kan worden verwacht dat de teamgerichte aanpak met leraaronderzoekers in de eigen school een positieve invloed zal hebben op de duurzaamheid van de integratie van evalueren om te leren in de deelnemende scholen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J.H.M. Castelijns
Hogeschool de Kempel
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.