Professionalisering vanuit de formatieve toetsscyclus: een train-de-trainer-toolbox voor het HBO

Projectnummer
405-17-835
Titel
Professionaliseren vanuit de Formatieve Toetscyclus: een train-de-trainer toolbox voor het HBO
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-11-2017 t/m 31-10-2018
Onderwijssector
ho
Thema
Opleiden en professionalisering van leraren, Toetsen en beoordelen
Status
Lopend
In dit project wordt op basis van de inzichten en conceptproducten van de NRO overzichtsstudie “doelgericht professionaliseren: Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?” (projectnummer 405-15-722) een professionaliseringstoolbox ontwikkeld voor (docenten)professionalisering in het HBO. In samenwerking met het “Platform Leren van Toetsen” waarin vele HBO instellingen vertegenwoordigd zijn, worden producten ontwikkeld, uitgetest in drie HBO instellingen en verbeterd. Alle materiaal wordt digitaal ontsloten en breed toegankelijk gemaakt via de vernieuwde website van het Platform.

Onderwijsinstellingen (HBO en anderszins) vragen naar aanleiding van de overzichtsstudie en de kennisdeeldag om workshops ter professionalisering van hun eigen docenten. De toolbox komt aan deze wens tegemoet. Hierin wordt voortgebouwd op (concept)producten uit de overzichtsstudie, te weten presentaties, het formatieve toetskaartspel en de posters van de vijf fasen van de formatieve toetscyslus. Om de kwaliteit te borgen, wordt gewerkt met een ontwerpgerichte manier van werken tussen onderzoekers en toetsdeskundigen van drie HBO-instellingen en wordt train-de-trainer materiaal ontwikkeld. In de digitale train-de-trainer lichten de onderzoekers de achtergrond van het onderzoek, de materialen en het gebruik ervan toe (in filmpjes). Op deze manier moet het mogelijk worden voor onderwijsinstellingen om zelfstandig met de toolbox, of onderdelen daarvan, aan de slag te gaan.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J.T.M. Gulikers
Wageningen University & Research
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.