Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Professionalisering vanuit de formatieve toetsscyclus: een train-de-trainer-toolbox voor het HBO

Titel
Professionaliseren vanuit de Formatieve Toetscyclus: een train-de-trainer toolbox voor het HBO
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
hbo
Thema
Opleiden en professionalisering van leraren, Toetsen en beoordelen
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Wageningen University & Research
Naam projectleider
Dr. J.T.M. Gulikers
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-11-2017 t/m 31-10-2018
Programma
Projectnummer
405-17-835

In dit project gericht op formatief toetsen is een praktische toolkit ontwikkeld waarmee hogescholen zelf hun eigen professionaliseringsactiviteiten kunnen opzetten. De toolkit is gebaseerd op de formatieve toetscyclus, die is ontwikkeld binnen de overzichtsstudie "Doelgericht professionaliseren: Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?".​

De formatieve toetscyclus beschrijft het formatieve toetsproces in vijf fasen: verwachtingen verhelderen, bewijs ontlokken, resultaten analyseren, communiceren over de resultaten en vervolgacties inzetten zowel voor het onderwijs als het leren. De overzichtsstudie typeert docentgedrag in deze vijf fasen: wat dóét de docent in de klas als hij/zij formatieve toetspraktijken realiseert? Het realiseren van het formatieve proces in de klas is uitdagend voor zowel docent als student. De toolkit kan docenten helpen om zich te ontwikkelen in hun eigen formatieve praktijken.

Het doel van de toolkit is om tools met werkvormen beschikbaar te stellen die docenten/docententeams, veelal ondersteund door een onderwijskundige van de opleiding, uitdagen om kritisch te reflecteren op hun eigen formatieve toetspraktijken, hierover de discussie aan te gaan en hiermee mee te gaan experimenteren. Voor formatief toetsen geldt geen "one size fits all" benadering. Docenten en teams moeten een eigen visie en onderbouwde (les)praktijk ontwikkelen waarin het formatieve proces ingezet wordt om het leren van studenten te monitoren, in kaart te brengen en betere beslissingen te nemen voor vervolgacties. De toolkit kan hierbij helpen.

De toolkit bevat onder andere filmpjes, presentaties, achtergrondmateriaal, kaartspellen, discussievormen, actieplannen, posters en invulschema's. De materialen kunnen worden gebruikt om in gesprek te gaan, de eigen praktijk in kaart te brengen, in actie te komen en te leren van voorbeelden van anderen. Tevens laat de toolkit zien hoe de formatieve toetscyclus past in de toetscyclus die ook in de BKE zit.

De toolkit is ontwikkeld in samenwerking tussen de onderzoekers en het Platform Leren van Toetsen, een samenwerkingsverband van hogescholen. De toolkit Formatief Toetsen is ontsloten via de website van het Platform leren van toetsen en daarmee voor iedereen te gebruiken.

Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.