Lesgeven in het Passend Onderwijs: Hoe Leerkracht-Leerling Relaties de Sociale Positie vanLeerlingen in de Klas mee Bepalen

Projectnummer
405-18-632
Titel
Lesgeven in het Passend Onderwijs: Hoe Leerkracht-Leerling Relaties de Sociale Positie vanLeerlingen in de Klas mee Bepalen
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2018 t/m 31-3-2019
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn vaak minder sociaal competent (zij hebben moeizamere relaties met klasgenoten) en hebben een relatief lagere sociale positie in de klas dan klasgenoten. Dit wordt bevestigd in een aantal overzichtsstudies. Opvallend is dat in deze studies de rol van de leerkracht onderbelicht is, terwijl juist leerkrachten een belangrijke rol spelen in het sociale functioneren van de leerlingen. Er is namelijk meer en meer evidentie dat de relatie en interacties van een docent met een leerling de sociale positie van deze leerling in de klas meebepalen. Deze overzichtsstudie richt zich dan ook specifiek op de vraag hoe de leerkracht-leerlingrelatie samenhangt met de sociale positie van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deleerkracht is bijzonder belangrijk voor de sociale relaties van deze leerlingen, aangezien deze leerlingen vaak erg zichtbaar zijn in de klas. Het onderliggende mechanisme dat de samenhang tussen leerkracht-leerling relatie en leerling-leerling relatie kan verklaren is sociale referentie. Klasgenoten baseren hun sociale evaluatie van een leerling voor een belangrijk deel op hun beeld van de leerkracht-leerling relatie. Dit overzichtsartikel evalueert de beschikbare resultaten over de samenhang tussen de leerkracht-leerling relatie en leerling-leerling relaties vanuit dit theoretisch kader. Het uiteindelijke doel is om leerkrachten te helpen de beschikbare wetenschappelijke evidentie te duiden en om leerkrachten te helpen de implicaties voor de eigen klaspraktijk te bepalen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.T. Mainhard
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.