Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO, SBO en SO

Projectnummer
405-18-633
Titel
Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO, SBO en SO
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-4-2018 t/m 30-11-2018
Onderwijssector
po
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend
Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs blijkt al geruime tijd veel van docenten te vragen, zowel in het SO als in het (S)BO. Met name de gedragsproblematiek van de leerlingen lijkt een verklarende factor te zijn van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek in alle onderwijssectoren. In dit voorstel voor het thematisch overzichtsartikel ‘Van verdichting naar verlichting’ gaan we in op de vaak vergeten onderlegger van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. Via een beschrijving van een aantal goede praktijken en wetenschappelijke inzichten op het gebied van communicatie-interventies en -ondersteuning bieden we de leraar perspectief om de gedragsproblematiek via effectieve communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J.M.G.M. Stoep
Expertisecentrum Nederlands
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.