Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO, SBO en SO

Projectnummer
405-18-633
Titel
Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO, SBO en SO
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-4-2018 t/m 30-11-2018
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Afgerond

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij leren, die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs vraagt al geruime tijd veel van leerkrachten, zowel in het PO als in het SO. In alle onderwijssectoren lijkt met name gedragsproblematiek van de leerlingen een verklarende factor te zijn, van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek en verzwaring van de werkdruk die leerkrachten ervaren sinds de invoering van de Wet passend onderwijs.

Binnen het onderzoeksproject ‘Van Verdichting naar Verlichting’ richten we onze aandacht op de vaak vergeten onderliggende factor van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. Met een kennisclip leggen we uit welke rol communicatie speelt bij gedragsproblemen in de klas en welke technieken leerkrachten kunnen inzetten om gedragsproblematiek via succesvolle communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren.

Een overzicht van deze bewezen effectieve technieken is ook te vinden in een infographic. Voor meer informatie over de rol van communicatie in gedrag en een uitgebreide beschrijving van de technieken, verwijzen we u naar het overzichtsartikel dat we over dit thema schreven.

Het onderzoeksproject ‘Van verdichting naar verlichting’ maakt onderdeel uit van de subsidieronde Gedrag en Passend Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer 405-18-633). De opbrengsten komen voort uit een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Nederlands en de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J.M.G.M. Stoep
Expertisecentrum Nederlands
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.