Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Leerlingen met autisme effectief ondersteunen bij sociale interactie in de klas.

Projectnummer
405-18-638
Titel
Leerlingen met autisme effectief ondersteunen bij sociale interactie in de klas.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2018 t/m 28-2-2019
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Afgerond
Sinds de invoering van de Wet Passend onderwijs zijn leerkrachten in het regulier onderwijs PO verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen (Steenbeek et al., 2015), hiertoe behoren ook leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kinderen met ASS hebben moeite met sociale interacties. Aanpakken om de leerling daarin te ondersteunen zijn vaak minimaal effectief. Mogelijke oorzaken kunnen de uitgangspunten van de aanpak zijn, de context waarin de aanpak wordt geïmplementeerd en het niet aansluiten op de onderwijsbehoeftes van de leerling. Bijkomend probleem is dat een deel van de leerlingen die ASS-kenmerken hebben, niet opvalt. Hierdoor is onduidelijk welke ondersteuningsbehoefte deze leerlingen precies nodig hebben. Belangrijk is echter dat álle leerlingen met ASS effectieve ondersteuning in de klas krijgen passend bij hun ondersteuningsbehoeftes. Op grond van bovenstaande richt deze literatuurstudie zich op de volgende onderzoeksvraag: Wat is er in de literatuur bekend over de uitgangspunten van aanpakken om de sociale interactie van leerlingen met autisme te verbeteren, hoe sluiten deze aanpakken aan bij de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen en welke ondersteuningsvormen kan de leerkracht in de klas toepassen. Hieruit voortvloeiend kunnen handvatten voor signalering en ondersteuning ontwikkeld worden die voor een bredere groep professionals bruikbaar is.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. C.H. Geveke
Hanzehogeschool Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.