Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

"Weten Wat Werkt": Het uitwerken van een blauwdruk voor effectieve interventies voor schoolweigering gebaseerd op een landelijke veldstudie naar ‘good practices’

Projectnummer
405-18-640
Titel
Weten Wat Werkt: Op weg naar een handreiking voor interventies bij schoolweigering.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-8-2018 t/m 31-12-2020
Onderwijssector
so/vso
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend

Kinderen en jongeren die weigeren naar school te gaan door sociale-emotionele problemen (angst, depressie, autisme) lopen het risico op slechte schoolresultaten en worden bedreigd in hun verdere ontwikkeling. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige schooluitval en latere aanpassingsproblemen in de maatschappij, zoals werkeloosheid en psychosociale problemen. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren met schoolweigering volledig uitvallen in het onderwijs zijn effectieve interventies nodig om ze te helpen zich vertrouwd te voelen binnen school en regelmatig naar school te gaan. Momenteel zijn er geen richtlijnen voor dergelijke interventies. Scholen en hulpverleningsorganisaties ontwikkelen wel verschillende programma’s. Het doel van deze studie is om te inventariseren welke programma’s er in Nederland zijn en middels diepte interviews zicht te krijgen op de elementen die als effectief aangemerkt kunnen worden. Dit resulteert in een blauwdruk voor effectieve schoolweigeringsinterventies voor het werkveld; een bundeling van ‘good practices’. Dit kan vervolgens gebruikt worden bij het verbeteren en opzetten van lokale en nationale programma’s om schoolverzuim en schooluitval terug te dringen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. D.A. Heyne
Universiteit Leiden
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.