Competentieversterking van docenten met PestPlotter en Lesson Study: Samenwerken aan sociale veiligheid in de klas

Projectnummer
405-18-643
Titel
Competentieversterking van docenten met PestPlotter en Lesson Study: Samenwerken aan sociale veiligheid in de klas
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2018 t/m 31-8-2020
Onderwijssector
vo
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend
Sinds schooljaar 2015-2016 zijn scholen in het voortgezet onderwijs (VO) wettelijk verplicht de sociale veiligheid in hun klassen te waarborgen en op te treden bij knelpunten in de sociale klassendynamiek (i.e., pesten). Docenten zijn echter vaak maar in beperkte mate op de hoogte van deze klassendynamiek en ervaren handelingsverlegenheid bij het interveniëren op knelpunten hierin. Dit onderzoek haakt in op deze praktijkhiaten door de effectiviteit van een ondersteund docentprofessionaliseringstraject gericht op het versterken van de sociale klassendynamiek te evalueren. Dit traject bestaat uit: (1) De PestPlotter, een diagnostische e-tool voor de pestdynamiek in schoolklassen, en (2) Lesson Study, een docentenprofessionaliseringsmethodiek voor de ontwikkeling van pedagogisch didactische competenties. Centraal hierbij staat de vraag of dit traject het vermogen van docenten om te interveniëren bij knelpunten in de sociale klassendynamiek verhoogt. Effectmetingen (voor- en nametingen) zullen worden verricht bij docenten (i.e., vergroot het traject het inzicht in de klassendynamiek en de competentiebeleving met betrekking tot interveniëren) en leerlingen (i.e., ervaren leerlingen een verbetering in de sociale klassendynamiek) in experimentele groepen (traject: PestPlotter en Lesson Study) en controlegroepen (alleen screening: PestPlotter). Naast wetenschappelijk inzichten in lijn met de onderzoeksvragen levert het onderzoek een praktijkgeëvalueerd docentprofessionaliseringstraject gericht op het versterken van de sociale klassendynamiek op. Ook worden praktijkopbrengsten in de vorm van good practices van interventielessen voor het interveniëren in de sociale klassendynamiek publiekelijk gedeeld op een digitaal platform.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. J. Pronk
Vrije Universiteit Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.