Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

(Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger onderwijs

Projectnummer
405.18865.059
Titel
(Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger onderwijs
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-7-2018 t/m 31-10-2019
Onderwijssector
hbo, wo
Status
Lopend
Het bevorderen van studiesucces staat hoog op de maatschappelijke agenda. De afgelopen jaren hebben universiteiten/hogescholen in dit kader diverse maatregelingen geïntroduceerd om ‘studiesucces’ te bevorderen en om studenten inhoudelijk (qua kennis/vaardigheden) zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt .Deze maatregelingen lijken hun vruchten af te werpen in termen van “succes parameters”, zoals % langstudeerders en % uitval tijdens studie. Echter, tegelijkertijd rapporteren betrokkenen (docenten/mentoren, studieadviseurs, studenten) wereldwijd een significante toename in ervaren prestatiedruk en (psychologische) stress bij studenten in het hoger onderwijs.Deze toename in ervaren stress kan significante gevolgen hebben (en zelfs schadelijk zijn) voor de mentale gezondheid (=‘mental wellbeing’) v.d. studenten. In de meeste curricula, wordt nauwelijks expliciet aandacht besteed aan factoren die de ervaren stress en/of de mentale gezondheid van studenten positief (kunnen) beïnvloeden. Derhalve stellen wij hiervoor het opzetten van een facultatieve, opleiding-overstijgende onderwijsmodule  erop geënt: (1) Bachelor- en Master-studenten uit het hoger onderwijs leren (tekenen van) stress te signaleren en hen hulpmiddelen te bieden om (2) deze gevoelens van stress te reguleren en (3) te leren efficiënter te studeren, opdat gevoelens van stress preventief geminimaliseerd worden en mentaal welbevinden bevorderd wordt.De module bestaat uit de volgende onderdelen: een “wellbeing week”, waarbij gedurende 1 week diverse activiteiten (zoals lezingen, workshops, sociale activiteiten en gezonde voeding) aangeboden worden op de universiteitcampus. Daarnaast zullen we, als onderdeel van de module, een (“open access”) website ontwikkelen, waarop geïntresseerden (aanvullende) informatie in deze kunnen vinden. De module zal voor maar vooral ook samen met studenten ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. P.P.M. Hurks
Maastricht University

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.