Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Verbetering aanleren kritisch denken op het HBO

Projectnummer
409-15-203
Titel
Investing in Thinking Pays Good Interest: Improving Critical Thinking Skills of Students and Teachers in Higher Professional Education
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2016 t/m 1-1-2020
Onderwijssector
hbo
Thema
Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
Status
Lopend

Dit project beoogt de vaardigheid tot kritisch denken van HBO-studenten en -docenten te verbeteren. Het richt zich specifiek op een kernaspect van kritisch denken: het vermijden van bias (vooringenomenheid) in redeneren en beslissen. In veel complexe beroepen in het economische, juridische of medische domein kan vooringenomenheid leiden tot foutieve beslissingen, met serieuze financiële, emotionele, fysieke of zelfs dodelijke gevolgen. De kritisch-denkvaardigheden van veel HBO- en universitair afgestudeerden laten echter te wensen over.

In dit project wordt onderzocht wat werkt en waarom ten aanzien van:
1. het uitrusten van HBO-docenten met de kennis en kunde om kritisch denken te onderwijzen
2. de vormgeving van onderwijs voor het verbeteren en op peil houden van kritisch-denkvaardigheden van HBO-studenten en het stimuleren van transfer naar authentieke beroepssituaties.

De verwachting is dat dit project niet alleen nieuwe onderwijswetenschappelijke inzichten oplevert, maar ook praktische kennis en ervaring genereert waarmee docenten en onderwijsconsultants van Avans Hogeschool en andere (hoge)scholen hun voordeel kunnen doen.

Medeaanvragers: dr. Peter Verkoeijen (EUR), dr. Tim Mainhard (UU).
Externe partners: Leer- en Innovatiecentrum Avans Hogeschool

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. T.A.J.M. van Gog
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.