Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Bevordering kritisch denken, samenwerking en reflectie in MBO

Projectnummer
409-15-209
Titel
21st century skills for vocational technical students; a high-tech approach
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2016 t/m 13-1-2021
Onderwijssector
mbo
Thema
ICT en onderwijs
Status
Lopend

Er is een groeiende behoefte in onze maatschappij aan hooggekwalificeerde technici die niet alleen beschikken over de traditionele professionele vaardigheden, maar ook in staat zijn om reflectief te zijn en in teams aan complexe problemen te werken. Dit project richt zich daarom op het verwerven van extra 21e-eeuwse vaardigheden door studenten in het middelbaar technisch beroepsonderwijs: kritisch denken, samenwerking en reflectie (oftewel metacognitie). Studenten gaan deze vaardigheden verwerven binnen de context van onderzoekend leren met virtuele laboratoria.

Het project heeft drie doelstellingen:
1. Het eerste doel is om het proces te begrijpen hoe de 21e-eeuwse vaardigheden worden verworven en om een aantal speciale digitale tools te ontwikkelen en te evalueren die dit proces ondersteunen.
2. Het tweede doel is om learning analytics-technieken te ontwikkelen, die gebruikt zullen worden om zowel studenten als docenten te informeren over relevante aspecten van de leer- en samenwerkingsprocessen.
3. Het derde doel is om docenten voor te bereiden op een actieve rol (ondersteund door technologie) in het begeleiden van studenten om de benodigde 21e-eeuwse vaardigheden te verwerven.

De hiervoor benodigde instrumenten, laboratoria, learning analytics dashboards, en leeromgevingen zullen in samenwerking met docenten en studenten worden ontworpen. Voor het lab wordt bovendien samengewerkt met het bedrijfsleven. De effectiviteit van instrumenten en docentinterventies wordt gemeten in experimentele studies. De tools worden uiteindelijk vrij toegankelijk via een online portal.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. A.J.M. de Jong
Universiteit Twente
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.