Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Samen ontwerpen met kinderen, vroege beheersing van 21e-eeuwse vaardigheden

Titel
Codesign with Kids, Early mastering of 21st century skills
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
ICT en onderwijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Technische Universiteit Delft
Naam projectleider
Prof. dr. P.J. Stappers
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
1-11-2015 t/m 14-1-2021
Programma
Projectnummer
409-15-212

Door kinderen uit te dagen met echte ontwerpopgaven, ontwikkelen zij de creatieve, probleemoplossende vaardigheden die de kern uitmaken van de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden. Gebaseerd op kennis, methoden en tools uit het nog jonge veld van ‘design & technology education’, voorziet dit project het Nederlandse basisonderwijs van richtlijnen voor leraren en ontwerptools voor kinderen, geschikt voor uiteenlopende onderwijssystemen. Deze breed toepasbare richtlijnen en toolbox worden op een systematische, wetenschappelijke manier ontwikkeld in co-creatie met het veld. Het onderzoek leidt tot inzicht in de wijze waarop kinderen 21e-eeuwse kernvaardigheden ontwikkelen en de achterliggende mechanismes.

Medeaanvragers: prof. dr. Marc J. de Vries (TUD), dr. Remke Klapwijk (TUD), Mathieu A. Gielen MSc (TUD), Fenne A.P. van Doorn MSc (TUD), dr. Sanne E. de Vries (Haagse Hogeschool (HHS)), dr. Jeroen Onstenk (Hogeschool InHolland), Danica Mast MSc (Haagse Hogeschool (HHS)).

Externe partners: Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken, Besturennetwerk Zuid-Holland, Jantje Beton, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC, Yalp BV, Octant, Wetenschapsknooppunt Brabant, Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB).

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.