Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Verbetering digitale vaardigheden (eSkills) in de creatieve sector

Projectnummer
409-15-214
Titel
eSkills, key to 21st century labor
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-11-2015 t/m 1-1-2021
Thema
ICT en onderwijs, Online onderwijs/digitalisering
Status
Lopend

Hoewel werknemers de basisvaardigheden die nodig zijn om technologieën te gebruiken vaak voldoende beheersen, ervaren zij een gebrek aan inhoudelijke ‘higher-order skills’ op het gebied van digitale vaardigheden. In organisaties gaat de aandacht echter vaak uit naar het aanleren van fundamentele technische vaardigheden. Het ongewenste resultaat hiervan is dat er relatief weinig wordt gedaan om de digitale vaardigheden (eSkills) van werknemers te verbeteren.

De onderzoekers willen in dit project:

  • het concept eskills verduidelijken;
  • het niveau van eskills bij werknemers in de creatieve sector meten;
  • de impact van de arbeidssituatie op het niveau van eskills meten;
  • onderzoeken hoe eskills worden aangeleerd;
  • beleidsaanbevelingen definiëren en testen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. ing. A.J.A.M. van Deursen
Universiteit Twente
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.