Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren

Projectnummer
411-06-310
Titel
Effects of different assessment approaches on teachers? professional development
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2007 t/m 31-8-2012
Onderwijssector
mbo
Thema
Leren en onderwijzen, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond

Formatieve beoordeling (gericht op het geven van feedback op het functioneren, met als doel leerprocessen en ontwikkeling te stimuleren) wordt gezien als een middel voor de professionele ontwikkeling van docenten. Maar zijn die beoordelingen daarvoor inderdaad effectief? Hoe ontwikkelen docenten zich wanneer ze getraind worden in (deel)vaardigheden, zichzelf beoordelen en/of feedback ontvangen van een persoonlijke coach, collega’s of een expert? Helpt dat docenten hun lespraktijk te verbeteren? In dit overkoepelende onderzoeksproject nemen drie universiteiten de effecten van drie formatieve beoordelingsaanpakken onder de loep. Het gaat om de volgende deelprojecten:

– Universiteit Utrecht, Onderwijskunde: procedures en training in het geven van feedback, gegeven door een onderzoeker

– Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven: Zelfbeoordeling en collegiale feedback

– Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van Universiteit Leiden: Onderhandelend beoordelen; individuele coaching, intervisie en bewijsbronnen.

Deelnemers zijn docenten van MBO’s voor Verzorging en Verpleegkunde die willen leren hoe ze reflectievaardigheden bij hun studenten (beter) kunnen stimuleren. In totaal doen 10 scholen mee aan het onderzoek.

In elk van de drie bovenstaande deelprojecten is inmiddels in een eerste deelstudie bepaald welke docentcompetenties belangrijk zijn voor het bevorderen van reflectievaardigheden bij studenten op MBO’s voor Verzorging en Verpleegkunde, en hoe deze beoordeeld kunnen worden. Dit is gedaan met behulp van methoden die passen bij de respectievelijke beoordelingsaanpakken, en in nauwe samenspraak met docenten. Het afgelopen cursusjaar is in elk van deze deelprojecten de formatieve beoordelingsaanpak gestart. Er zullen in elk deelproject nog twee deelstudies worden uitgevoerd. Een deelstudie richt zich op hoe de beoordelingsaanpakken vorm krijgen in de praktijk en hoe docenten de aanpakken waarderen. De laatste deelstudie is gericht op de effecten van de boordelingsaanpakken op de competentieontwikkeling van docenten.

In aansluiting op bovengenoemde promotieonderzoeken vindt binnen hetzelfde project ook een postdoconderzoek plaats. In dit project worden de gevonden effecten van de drie afzonderlijk onderzochte formatieve beoordelingsaanpakken vergeleken. Ook worden voorafgaand en na afloop van deelname aan één van de beoordelingsaanpakken de competenties van alle ongeveer 90 deelnemende docenten gemeten. Daartoe is een synthese gemaakt van de criteria en standaarden die in de drie deelprojecten zijn bepaald. Tevens zijn vignetteninterviews ontwikkeld om de competenties van docenten in kaart te brengen. De resultaten van de vignetteninterviews zullen worden gelegd naast beoordelingen van lesopnamen en van feedback op geschreven reflectieverslagen. Verder zullen gegevens worden verzameld over de schoolcontext, over hoe de beoordelingsaanpakken vorm krijgen in de praktijk en hoe docenten de aanpakken waarderen. Aan de hand van deze informatie wordt nagegaan of, en zo ja, welke ontwikkeling docenten doormaken, en welke (combinatie van) ontwerpkenmerken het meest aanbevelenswaardig is.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. N. Verloop
Universiteit Leiden
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.