Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Formatieve beoordeling van docenten in het verpleegkundig onderwijs op hun competentieontwikkeling

Projectnummer
411-06-311
Titel
Effects of Formative teacher assessment on teachers' competence development using contextualized standards, training and feedback
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2007 t/m 31-12-2012
Onderwijssector
mbo
Thema
Leren en onderwijzen, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond

Gerichte docententraining op reflectievaardigheden helpt MBO-studenten verder

Docenten die getraind zijn in vragen stellen, doorvragen en feedback geven, stimuleren MBO-studenten beter tot reflectie op hun eigen ontwikkeling dan docenten die dat niet doen. Dit concludeert NWO-onderzoeker Agaath Dekker. Zij hoopt op 19 april aan de Universiteit Utrecht te promoveren.

Wie in een beroep als verpleegkundige werkzaam is, moet zich een leven lang blijven bijscholen. Om het blijven doorleren in de beroepspraktijk mogelijk te maken, moeten studenten in het middelbaar beroepsonderwijs leren reflecteren op hun eigen handelen en ontwikkeling. Promovenda Agaath Dekker onderzocht hoe docenten in het verpleegkundig onderwijs op MBO-niveau studenten kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun reflectievaardigheden.

Vier belangrijke competenties
Dekker deed vooronderzoek en ontwikkelde op basis daarvan een docententraining, waarin de competenties instructie en informatie geven, begeleiden, feedback geven en beoordelen van reflectievaardigheden van studenten centraal stonden. Vijf docententeams volgden de training en oefenden de competenties in de praktijk. De docenten voerden onder meer begeleidingsgesprekken met hun studenten, die naderhand via video-opnames werden geanalyseerd. Er was ook een controlegroep met docenten die de training niet volgde.

Meer aan het denken zetten, minder uitleggen en controleren
Dekker: ‘Uit de analyses van de begeleidingsgesprekken is gebleken dat getrainde docenten meer focusten op de denkactiviteiten van studenten zelf en de effecten van hun begeleiding. Ook bleken de getrainde docenten veel meer door te vragen dan de docenten in de controlegroep. De feedbackdialogen van de getrainde docenten gingen dieper en bevatten meer verschillende vraag- en antwoordcategorieën dan die van de controlegroep. De laatste groep was vooral gericht op controleren en uitleggen.’

Beter reageren op de student
Dekker concludeert op basis van het onderzoek dat de training die zij ontwikkelde in relatief weinig tijd leidt tot het ontwikkelen van docentcompetenties in het stellen van vragen aan studenten en het reageren op studentuitingen die studenten stimuleren tot reflectie.

Achtergrondinformatie
Het promotieonderzoek ‘Teacher competences for supporting students’ reflection. Standards, training, and practice’ is gefinancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, een onderdeel van NWO. De PROO maakt deel uit van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Meer informatie: Agaath Dekker-Groen, A.M.Dekker@uu.nl

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. K.M. Stokking
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.