Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs

Projectnummer
411-06-313
Titel
Effects of negotiated assessment processes on teachers' professional development
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2007 t/m 31-8-2012
Onderwijssector
mbo
Thema
Leren en onderwijzen, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond

Docenten vinden onderhandelingsgesprekken over hun eigen leerproces zeer bruikbaar voor hun professionele ontwikkeling. Toch laten zij leermogelijkheden onbenut doordat zij geen onderhandelingsruimte zien of die niet gebruiken. NWO-onderzoeker Christel Verberg deed onderzoek naar onderhandelend beoordelen door docenten binnen het MBO-verpleegkundeonderwijs. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Professionele ontwikkeling van docenten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Verberg richtte zich in haar onderzoek op de methode ‘onderhandelend beoordelen’. Deze aanpak voor beoordelen houdt een intensieve betrokkenheid van deelnemers bij hun eigen beoordelingsproces in. Deelnemers (in dit geval de docent) en de assessor (in dit geval een ervaren collega die door de docent voor deze rol was genomineerd) wisselen hierbij hun gezichtspunten uit. Aan het onderzoek deden 27 docenten, verdeeld over drie scholen, mee. Verberg analyseerde video-opnamen van beoordelingsgesprekken en ging via vragenlijsten en interviews na hoe de docenten en hun assessoren hun deelname aan de procedure hadden ervaren.

Onderhandelen, vrijheid en actieve betrokkenheid

Verberg: ‘De docenten gaven aan dat zij tijdens hun deelname veel vrijheid hadden ervaren om actief aan hun eigen leerdoelen te werken. De geboden onderhandelingsruimte hebben ze echter niet optimaal benut. Ik zag dat er slechts in beperkte mate werd onderhandeld. De assessoren gaven aan dat zij het moeilijk vonden om te onderhandelen. Dit komt onder andere doordat ze het lastig vonden om een eigen collega te beoordelen en te confronteren met tegenstrijdigheden in het handelen als docent. Assessoren gaven aan soms de confrontatie uit te weg te gaan om de reguliere werkrelatie niet te verstoren.’

Waardevolle feedback

Vrijwel alle docenten gaven na afronding van hun deelname aan dat zij het doorlopen van de procedure voor onderhandelend beoordelen als (zeer) bruikbaar hadden ervaren voor de eigen professionele ontwikkeling. Met name de vragen en feedback van de assessor vonden ze waardevol. Docenten rapporteerden vooral veranderingen in kennis, opvattingen, eigen houding, en op het gebied van strategieën voor begeleiding bij reflecteren.

Bewustwording van eigen functioneren

Ook het verzamelen van bewijsbronnen als input voor de beoordelingsgesprekken werd als waardevol ervaren. Verberg: ‘Het bekijken van een video-opname van een gesprek tussen de betreffende docent met een student, zorgt bij de docent voor een bewustwording van het eigen functioneren. Bovendien kan een docent door het terugkijken van de video-opname beter analyseren welk effect bepaalde interventies hebben op een student.’

Achtergrondinformatie

Het onderzoek ‘Effects of negotiated assessment processes on teachers’professional development’ is gefinancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, een onderdeel van NWO. De PROO maakt deel uit van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. N. Verloop
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.